علی نوریان

مدیر دارایی‌ گروه خدمات بازار سرمایه کیان