بورسان - Bourseon
loading...
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

میراث سده، ۱۰۰ سال عبرت اقتصادی

اقتصاد ایران، یک قرن پرهیاهو و سرشار از فراز و فرود را پشت سر گذاشت. گذشتگان چه میراثی برای ما به جا گذاشته‌اند و آیندگان مسیر شکوفایی اقتصاد ایران را چگونه باید طی کنند؟

بورسان در پروژه «میراث سده» در آخرین سال قرن چهاردهم به بررسی و تحلیل جایگاه اقتصاد ایران و کسب‌وکارها در بستری تاریخی می‌پردازد. بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از تجارت و نفت گرفته تا بورس و بانک در کنار صاحب‌نظران و متفکران عصر حاضر موشکافی می‌شوند.

برنامه‌ای یافت نشد

0