loading...
کاور تیزر

چهارراه

گزارشی بی‌واسطه از دل بازارها

در چهارراه برای کسب اطلاعات دست اول و بی‌واسطه، به کف بازارهای مختلف از جمله ارز، خودرو و مسکن سر می‌زنیم. ضمن بررسی میدانی آخرین تحولات و روندها، از «بازاری‌ها» و نیز کارشناسان نکات مهم و کاربردی می‌آموزیم. چهارراه در تلاش است چشم شما در میدان بازارها باشد.

برنامه‌ای یافت نشد