کاور تیزر

پوشش تصویری مجامع و نشست‌ها

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی