• 8
    مهر 99
  • ❤️5
  • 👁️1430
  • 💬0
  • HD
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

سرمایه‌گذاری در مسکن

مسکن یکی از ریشه‌دارترین کلاس‌های دارایی است که دست بر قضا خرید و سرمایه‌گذاری در آن برای بسیاری از جوانان آرزو شده است. به طوری که طبق آمار رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن ر تهران به حدود بیست‌وپنج میلیون تومان رسیده است. سوال اصلی در این حوزه ان است که آیا در حال حاضر زمان مناسبی برای ورود به بازار مسکن است؟ امروز مهدی سلطان‌محمدی فعال بازار مسکن به صورت مبسوط سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را تحلیل می‌کند.

مهمان اول: مهدی سلطان‌محمدی_ تحلیلگر و فعال بازار مسکن

مهمان دوم: حامد ولی‌پور_ مدیرعامل ازکی و بیمیتو

💬 نظرات
برای نظر دادن وارد شوید
  • Amir Sajedi

    اسم کتابی که استاد فرمودند چی بود میشه لطفا بگین؟