نتایج یک نظرسنجی نشان داد:

کاهش محبوبیت رئیسی در ۲ ماه

کاهش محبوبیت رئیسی در ۲ ماه
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن

بورسان : نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که محبوبیت رئیس جمهور از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم افت کرده است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی میزان محبوبیت ابرهیم رئیسی را با سه پرسش سنجیده است. اولین پرسش از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به تایید یا عدم تایید عملکرد رئیسی اختصاص داشت. در پرسش دوم میزان محبوبیت رئیسی در میان مردم از نگاه شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مورد سنجش قرار گرفته و در سوال آخر از شرکت‌کنندگان پرسیده شده که رئیس جمهور چقدر برای شما محبوب است.

بر اساس اطلاعات ایسپا این نظرسنجی آبان ماه انجام شده است. پاسخ‌هایی مثبتی که به سوالات داده شده و در راستای تایید و محبوبیت رئیسی است، نسبت به نظرسنجی مشابهی که اوایل آغاز به کار دولت سیزدهم انجام شده افت داشته است که نشان از کاهش محبوبیت رئیس جمهور در ماه‌های اخیر دارد. افزایش نرخ دلار، تداوم گرانی‌ها، عدم حل مشکلات بین‌المللی و تداوم تحریم‌ها، تداوم افت شاخص بورس و ... احتمالا مهمترین عوامل کاهش محبوبیت رئیسی است.

قیمت بنزین در برخی شهرها گران می‌شود

کاهش تایید عملکرد رئیس جمهور

نظرسنجی ایسپا در سطح ملی (شهر و روستا) آبان ۱۴۰۰ با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۶۱۲ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی اجرا شده است.

در اولین سوال این نظرسنجی از پاسخگویان پرسید شد«آیا سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور تأیید می‌کنید یا خیر؟» طبق نتایج، 66.7 درصد مردم سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می‌کنند و در مقابل 21.7 درصد گفته‌اند تأیید نمی‌کنند. 11.7 درصد نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

این در حالی است که در نظرسنجی که اواخر شهریور ماه انجام شده است، 68.6 درصد مردم سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید کرده و در مقابل 15.2 درصد گفته‌ بودند تأیید نمی‌کنند. بنابراین ضمن کاهش حدود 2 درصدی میزان تایید عملکرد رئیسی به عنوان رئیس جمهور، درصد افرادی که عملکرد او را تایید نمی‌کنند 6.5 درصد افزایش یافته است.

در نظرسنجی اخیر بین پاسخگویان زنان (69.7 درصد) بیشتر از مردان (63.8 درصد) و افراد غیر دانشگاهی (70.7 درصد) بیشتر از افراد با تحصیلات دانشگاهی (59.8 درصد) سیاست‌ها و اقدامات رئیسی را تایید می‌کنند. همچنین ساکنین روستاها (74.5 درصد) بیشتر از ساکنان شهرها (63.8 درصد) سیاست‌ها و اقدامات او را تایید کرده‌اند.

Loading...
میزان تایید عملکرد رئیسی در آبان 1400
Loading...
میزان تایید عملکرد رئیسی در شهریور 1400

افت میزان محبوبیت رئیسی میان مردم از نگاه پاسخگویان

در سوال دوم از افراد نمونه پرسیده شد «به نظر شما آقای رئیسی چقدر در بین مردم محبوبیت دارد؟» طبق نتایج به دست آمده، ۴۸ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی در جامعه را زیاد و 21.3 درصد کم می‌دانند. 19.2 درصد نیز محبوبیت ایشان را در حد متوسط ارزیابی می‌کنند. 11.6 درصد نیز دراین زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند یا به سوال پاسخ نداده‌اند.

این در حالی است در نظرسنجی شهریورماه 51.5 درصد مردم محبوبیت رئیسی در جامعه را زیاد، 22.2 کم و 16.3 متوسط دانسته بودند. بنابراین 3.5 درصد از کسانی که میزان محبوبیت رئیس جمهور در بین مردم را زیاد می‌دانند، کاسته شده و میزان محبوبیت او به زیر 50 درصد افت کرده است.

Loading...
میزان محبوبیت رئیسی میان مردم - آبان 1400
Loading...
میزان محبوبیت رئیسی بین مردم - شهریور 1400

رئیسی چقدر بین شرکت‌کنندگان در نظرسنجی محبوب است؟

اما در سوال آخر میزان محبوبیت رئیسی بین خود شرکت‌کنندگان در نظرسنجی سنجیده و از پاسخگویان پرسید شده است: «آقای رئیسی برای خود شما چقدر محبوبیت دارد؟»

طبق نتایج به دست آمده در نظرسنجی آبان ماه، 50.7 درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی نزد خود را زیاد و 24.3 درصد کم دانسته‌اند. 16.1 درصد محبوبیت آقای رئیسی را برای خودشان متوسط ارزیابی کرده‌اند. 8.9 درصد از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده‌اند.

این اولین بار است که به طور مستقیم میزان محبوبیت رئیس جمهور سنجش می‌شود و در نظرسنجی شهریورماه از شرکت‌کنندگان چنین سوالی پرسیده نشده است. از آنجایی که این سوال به طور مستقیم از شرکت‌کنندگان پرسیده می‌شود و نظرسنجی به شکل تلفنی برگزار شده می‌تواند با خطای بیشتری همراه باشد.

Loading...
میزان محبوبیت رئیسی بین شرکت‌کنندگان

محبوبیت رئیسی با تعداد آرای انتخابات 1400 همخوانی دارد؟

در انتخابات 1400 که رئیسی به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور کشور انتخاب شد از جمع بیش از 59 میلیون واجد شرایط تنها حدود 29 میلیون نفر معادل 48.8 درصد در انتخابات شرکت کردند. از جمع افراد شرکت کننده در انتخابات امسال بیش از 18 میلیون نفر معدل 62 درصد از شرکت‌کنندگان به ابرهیم رئیسی رای دادند.

از این رو در مجموع از جمع واجدین شرایط تنها حدود 30 درصد به ابراهیم رئیسی رای داده‌اند. بنابراین اینکه نزدیک به 50 درصد عملکرد او را تایید کنند یا محبوبیت او در جامع حدود 48 درصد سنجیده شود، شاید کمی غیرعادی به نظر برسد.

با این حال ایسپا خود در یادداشتی اعلام می‌کنند که لزوما میزان محبوبیت رئیس جمهور نباید با میزان رای او یکسان باشد و محبوبیت امری سیال است. در این یادداشت به محبوبیت روحانی نیز اشاره و گفته می‌شود: در انتخابات سال ۱۳۹۲ روحانی آرای حدود ۳۷ درصد کل واجدین شرایط را کسب کرد (یعنی 50.7 درصد مشارکت‌کنندگان). اما در اولین نظرسنجی ایسپا بعد از انتخابات در مرداد ۱۳۹۲ حدود ۶۰ درصد مردم به میزان زیاد به گفته‌های او اعتماد داشتند و ۲۲ درصد نیز اعتماد متوسط داشتند. در همین نظرسنجی ۷۷ درصد مردم محبوبیت روحانی را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند. سه ماه بعد در آبان ۱۳۹۲ درصد کسانی که به گفته‌های روحانی اعتماد زیاد داشتند به ۴۸ درصد و میزان کسانی که محبوبیت وی را زیاد ارزیابی کردند به ۵۸ درصد افت کرد. بعد از این تاریخ محبوبیت روحانی (جز در تابستان ۱۳۹۴ بعد از توافق برجام) روند نزولی به خود گرفت و درآخرین نظرسنجی ایسپا در مرداد ۱۴۰۰ میزان محبوبیت او به ۷ درصد رسید.

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر