آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی در کشور

آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی در کشور
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
آمار و ارقام اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در استان‌های کشور حکایت از آن دارد که تا تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد تعریف شده که از این تعداد برای ۶۲۱ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده، ۴۳۰ هزار به مرحله‌ فونداسیون رسیده، سقف ۲۰۱ هزار واحد زده شده، ۱۴۰ هزار واحد به مرحله‌ سفت‌کاری و حدود ۶۳ هزار واحد به نازک‌کاری رسیده است.

آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که حدود ۴۳۰ هزار واحد در ۳۱ استان به مرحله فونداسیون، ۲۰۰ هزار واحد به مرحله‌ سقف و ۶۳ هزار واحد به نازک‌کاری رسیده است.

آمار و ارقام اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در ۳۱ استان حکایت از آن دارد که به تدریج پروژه روی غلتک افتاده است. با گذشت کمتر از یک سال از پروژه‌ی مذکور تا تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد تعریف شده که از این تعداد برای ۶۲۱ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده، ۴۳۰ هزار به مرحله‌ی فونداسیون رسیده، سقف ۲۰۱ هزار واحد زده شده، ۱۴۰ هزار واحد به مرحله‌ سفت‌کاری و حدود ۶۳ هزار واحد به نازک‌کاری رسیده است.

دیروز اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: به زودی تعدادی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد در نقاط مختلف کشور افتتاح خواهد شد. او با بیان اینکه ساخت ۲۸۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد، گفت: در استان قم برخی واحدها تکمیل شده، در بندرعباس و آذربایجان شرقی بعضی پروژه‌ها به مرحله‌ی نازک‌کاری رسیده و در ایلام سقف طبقه‌ی دوازدهم زده شده است.

بیشترین عملکرد در استان تهران

بر اساس داده‌هایی که وزارت راه و شهرسازی درخصوص وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در اختیار ایسنا قرار داده، بیشترین عملکرد در طرح نهضت ملی مسکن مربوط به استان تهران است. در استان تهران حدود ۱۶ هزار واحد به مرحله‌ی نازک کاری رسیده است. رتبه دوم نازک‌کاری به خراسان رضوی با ۵۶۰۰ واحد تعلق دارد و اصفهان با ۳۹۶۲ واحد در جایگاه سوم قرار دارد.

درخصوص سفت‌کاری نیز بیش از ۳۰ هزار واحد در تهران به سفت‌کاری رسیده، خراسان رضوی با ۹۵۹۴ واحد و فارس با ۸۶۷۳ واحد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در مرحله اسکلت و سقف نیز تهران، فارس و زنجان به ترتیب با ۳۵ هزار، ۱۵ هزار و حدود ۱۲ هزار واحد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند.

آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن به تفکیک ۳۱ استان بدین شرح است:

استان اردبیل:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۹۸۱۳ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۳۴۶۸ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۴۲۶۴ واحد

مراحل اجرایی:

۱۲ هزار و ۴۳۴ واحد دارای پروانه ساختمان، ۹۸۲۶ واحد دارای فونداسیون، ۳۹۴۶ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۱۱۷ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۲۳۴۲ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان اصفهان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۳۲ هزار و ۳۹۵

نوسازی مسکن روستایی ۶۶۹۸ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۹ هزار و ۳۲۸ واحد

مراحل اجرایی:

۴۴ هزار و ۹۳۹ واحد دارای پروانه ساختمان، ۲۴ هزار و ۵۷۳ واحد دارای فونداسیون، ۱۰ هزار و ۵۲۲ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۸۰۳۶ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۳۹۶۲ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان البرز:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۴ هزار و ۶۶۹ واحد

نوسازی مسکن روستایی: ۸۲۲ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک: ۳۹۷۳ واحد

مراحل اجرایی:

۱۰ هزار و ۳۵۲ واحد دارای پروانه ساختمان، ۵۹۶۷ واحد دارای فونداسیون، ۳۰۶۱ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۱۸۱۱ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۴۴۱ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان ایلام:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۴۸۵۷ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۹۷۸ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۱۸۱ واحد

مراحل اجرایی:

۵۲۱۴ واحد دارای پروانه ساختمان، ۳۶۹۰ واحد دارای فونداسیون، ۱۴۲۲ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۹۴۵ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۶۹۵ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان آذربایجان شرقی:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۲۱ هزار و ۵۴۰ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۵۸۲۴ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۷ هزار و ۲۰ واحد

مراحل اجرایی:

۳۶ هزار و ۹۱۰ واحد دارای پروانه ساختمان، ۲۱ هزار و ۸۲۵ واحد دارای فونداسیون، ۱۱ هزار و ۸۶۰ واحد در مرحله اسکلت وسقف، ۷۳۱۰ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۳۰۷۶ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان بوشهر:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۸۲۲۰ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۵۷۹ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۲۰۹۴ واحد

مراحل اجرایی:

۷۱۷۰ واحد دارای پروانه ساختمان، ۷۲۶۷ واحد دارای فونداسیون، ۲۰۴۲ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۱۶۰۰ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۷۹۶ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان تهران:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۷۱ هزار و ۳۱۴ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۶۴۷ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۴۱ هزار و ۱۳ واحد

مراحل اجرایی:

۷۲ هزار و ۳۳۴ واحد دارای پروانه ساختمان، ۴۳ هزار و ۲۷۸ واحد دارای فونداسیون، ۳۵ هزار و ۳۰۴ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۰ هزار و ۱۲۱ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۵ هزار و ۹۵۳ واحد در مرحله نازک‌کاری

چهارمحال و بختیاری:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۳ هزار و ۱۰۲ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۲۹۹۴ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۵۷۶ واحد

مراحل اجرایی:

۸۴۴۶ واحد دارای پروانه ساختمان، ۵۸۱۵ واحد دارای فونداسیون، ۲۲۵۷ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۸۴۰ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۳۴۸ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان خراسان جنوبی:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۰ هزار و ۵۶۳ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۴۳۷۸ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۹۵۰ واحد

مراحل اجرایی:

۱۱ هزار و ۵۶ واحد دارای پروانه ساختمان، ۹۹۹۸ واحد دارای فونداسیون، ۳۶۵۸ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۱۵۹۲ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۵۰۶ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان خراسان رضوی:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۲۱ هزار و ۳۰۱ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۹ هزار و ۱۵۲ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۵۹۴۷ واحد

مراحل اجرایی:

۳۲ هزار و ۴۲۴ واحد دارای پروانه ساختمان، ۳۰ هزار و ۷۸۹ واحد دارای فونداسیون، ۱۰ هزار و ۶۶۶ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۹۵۹۴ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۵۶۵۸ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان خراسان شمالی:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۷۷۱۱ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۴۳۶۰ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۶۲۰۲ واحد

مراحل اجرایی:

۱۳ هزار و ۶۹۷ واحد دارای پروانه ساختمان، ۸۲۲۱ واحد دارای فونداسیون، ۲۳۸۱ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۱۶۰۷ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۴۸۹ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان خوزستان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۸ هزار و ۲۶۵ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۴۱۴۴ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۹۱۲۰ واحد

مراحل اجرایی:

۲۲ هزار و ۹۷۸ واحد دارای پروانه ساختمان، ۱۶ هزار و ۶۵ واحد دارای فونداسیون، ۷۹۴۷ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۵۳۳۷ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۴۶۷ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان زنجان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۹ هزار و ۱۲۶ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۳۸۹۳ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۱۵۵ واحد

مراحل اجرایی:

۱۱ هزار و ۲۴۲ واحد دارای پروانه ساختمان، ۱۸ هزار و ۷۰۲ واحد دارای فونداسیون، ۱۱ هزار و ۸۷۱ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۳۵۷ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۳۶۵ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان سمنان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۹۱۵۸ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۳۲۶ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۳۴۹۵ واحد

مراحل اجرایی:

۷۲۰۲ واحد دارای پروانه ساختمان، ۴۱۹۹ واحد دارای فونداسیون، ۲۳۴۳ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۲۶۶ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۵۴۶ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان سیستان و بلوچستان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۲۱ هزار و ۷۸۴ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۴ هزار و ۵۵۴ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۶۱۳ واحد

مراحل اجرایی:

۲۴ هزار و ۷۱۰ واحد دارای پروانه ساختمان، ۲۲ هزار و ۸۶۴ واحد دارای فونداسیون، ۸۳۶۵ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۴۵۶۵ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۲۵۲ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان فارس:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۳۹ هزار و ۴۱۷ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۷۷۲۹ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۶ هزار و ۹۷۷ واحد

مراحل اجرایی:

۴۲ هزار و ۶۹ واحد دارای پروانه ساختمان، ۲۶ هزار و ۹۲ واحد دارای فونداسیون، ۱۵ هزار و ۵۴ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۸۶۷۳ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۳۳۳۴ واحد در مرحله نازک‌کاری

نهضت مسکن به نازک‌کاری رسید/جدیدترین وضعیت استان‌ها

استان قزوین:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۴ هزار و ۸۸۲ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۲۶۸۴ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۳۷۱۹ واحد

مراحل اجرایی:

۱۵ هزار و ۱۷۳ واحد دارای پروانه ساختمان، ۱۱ هزار و ۸۸۹ واحد دارای فونداسیون، ۳۷۳۰ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۸۰۰ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۵۹۸ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان قم:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۴۰ هزار و ۱۱۱ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۵۰۲ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۹۵۳۸ واحد

مراحل اجرایی:

۱۴ هزار و ۵۰۳ واحد دارای پروانه ساختمان، ۹۰۷۵ واحد دارای فونداسیون، ۵۸۶۸ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۴۰۴۱ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۵۱۱ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان کردستان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۹۷۱۲ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۲۳۹۷ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۴۰۲۲ واحد

مراحل اجرایی:

۱۱ هزار و ۶۱۸ واحد دارای پروانه ساختمان، ۶۷۹۰ واحد دارای فونداسیون، ۳۵۳۸ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۸۵۹ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۱۵۴ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان کرمان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۲۴ هزار و ۷۰۵ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۶ هزار و ۶۷۹ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۸۵۳۷ واحد

مراحل اجرایی:

۳۴ هزار و ۲۷۴ واحد دارای پروانه ساختمان، ۲۵ هزار و ۲۲۹ واحد دارای فونداسیون، ۸۱۰۵ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۵۶۰۰ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۳۲۹۸ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان کرمانشاه:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۴۸ هزار و ۳۶۲ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۱۸۷۹ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۸۱۷ واحد

مراحل اجرایی:

۱۱ هزار و ۹۲۱ واحد دارای پروانه ساختمان، ۱۱ هزار و ۴۲۴ واحد دارای فونداسیون، ۷۳۶۰ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۵۶۷۱ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۴۷۶ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان کهگیلویه و بویراحمد:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۷۲۱ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۲۳۰۴ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۸۰۲ واحد

مراحل اجرایی:

۵۳۵۶ واحد دارای پروانه ساختمان، ۳۱۳۷ واحد دارای فونداسیون، ۱۰۱۶ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۸۵۴ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۴۷۹ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان گلستان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۵۵۸۳ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۵۴۳۰ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۱ هزار و ۹۳۶ واحد

مراحل اجرایی:

۲۱ هزار و ۷۶۸ واحد دارای پروانه ساختمان، ۸۶۹۲ واحد دارای فونداسیون، ۲۱۵۳ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۱۷۸۰ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۱۷۰ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان گیلان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۸ هزار و ۹۵۴ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۵۷۱۸ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۴۴۸۶ واحد

مراحل اجرایی:

۱۶ هزار و ۸۶۷ واحد دارای پروانه ساختمان، ۱۷ هزار و ۵۷۳ واحد دارای فونداسیون، ۳۹۸۷ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۰۹۸ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۶۱۰ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان لرستان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۰ هزار و پنج واحد

نوسازی مسکن روستایی ۶۱۲۵ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۴۱۰۳ واحد

مراحل اجرایی:

۱۳ هزار و ۶۵ واحد دارای پروانه ساختمان، ۹۵۲۵ واحد دارای فونداسیون، ۳۵۲۰ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۲۲۳ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۹۸۰ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان مازندران:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۵۳۶۳ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۴۵۵۳ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۱۳ هزار و ۳۴۱ واحد

مراحل اجرایی:

۲۲ هزار و ۹۲۸ واحد دارای پروانه ساختمان، ۱۰ هزار و ۴۸ واحد دارای فونداسیون، ۳۹۳۸ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۱۵۷ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۲۰۲۵ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان مرکزی:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۲۶ هزار و ۷۱ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۲۷۰۴ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۲۹۹۶ واحد

مراحل اجرایی:

۱۹هزار و ۵۹۵ واحد دارای پروانه ساختمان، ۹۸۸۸ واحد دارای فونداسیون، ۶۹۰۰ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۵۵۳۴ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۹۱۸ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان هرمزگان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۱۲ هزار و ۹۰۳ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۶۱۷۳ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۴۹۹۱ واحد

مراحل اجرایی:

۲۱ هزار و ۹۳۵ واحد دارای پروانه ساختمان، ۱۵ هزار و ۲۶۸ واحد دارای فونداسیون، ۵۷۵۱ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۱۶۹ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۱۴۲ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان همدان:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۵۷۸۹ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۹۴۵۶ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۲۶۳۶ واحد

مراحل اجرایی:

۱۶ هزار و ۵۷۳ واحد دارای پروانه ساختمان، ۱۲ هزار و ۵۴۴ واحد دارای فونداسیون، ۳۰۴۱ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۳۳۴ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۴۸۴ واحد در مرحله نازک‌کاری

استان یزد:

پروژه‌های شروع شده شهری: ۸۳۹۲ واحد

نوسازی مسکن روستایی ۷۶۴ واحد

تسهیلات ساخت خودمالک ۲۹۱۴ واحد

مراحل اجرایی:

۵۹۹۳ واحد دارای پروانه ساختمان، ۷۰۰۰ واحد دارای فونداسیون، ۶۱۳۱ واحد در مرحله اسکلت و سقف، ۳۲۳۷ واحد در مرحله سفت‌کاری، ۱۰۷۳ واحد در مرحله نازک‌کاری

نهضت ملی مسکن در یک نگاه

بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۵ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده‌اند که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی عملیات ساخت یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ واحد آغاز شده است. از این تعداد ۹۵۴ هزار و ۲۳۸ واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند. تعداد ۴۲۹ هزار و ۲۷۵ واحد نیز کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. از روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ ثبت نام مرحله‌ی هفتم در سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت شهرها ادامه دارد.

تاکنون ۵۵۹ هزار نفر در بانک مسکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده که میزان آورده آنان ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده و از محل تسهیلات نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان پرداخت شده است. تعداد ۳۰۷ هزار و ۱۹۸ واحد نهضت ملی مسکن به بانک برای انعقاد قرارداد معرفی شده‌اند که از این تعداد ۱۰۴ هزار و ۴۰۰ واحد قراردادهایشان منعقد و مبلغ تسهیلات منعقد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان است. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.

منبع: ایسنا

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر