ریشه‌های تاریخی تحریم در ایران کجاست؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن

بورسان: د کتر موسی غنی‌نژاد، اندیشمند اقتصادی در مورد ریشه‌های تاریخی تحریم در ایران عنوان کرد:

جریان ناسیونالیسم رمانتیک مصدقی تا انقلاب اسلامی و بعد آن ادامه پیدا کرده است که در این دیدگاه به جای مذاکره به دنبال لجبازی هستند.

اشغال سفارت آمریکا منشأ بزرگ گرفتاری‌های ما بعد از 40 سال است. استدال آن‌ها از این اقدام تحقیر امریکا بود اما از تحقیر آمریکا چه حاصل ما شد؟ این چه نوع دیدگاهی در مورد منافع ملی است؟

مشاهده برنامه کامل
اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر