اخبار بازارهای جهانی

اظهارات یک مقام روسی درباره جنگ جهانی سوم
عربستان آماده مذاکره با ایران