اخبار بازارهای جهانی

فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف می‌کند؟
سیگنال نفت از مذاکرات برجامی وین