سهام فزر (پویا زرکان آق دره)

سهام شرکت پویا زرکان آق دره با نماد فزر در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ در فرابورس ایران عرضه اولیه شد. در این عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام نماد فزر معادل ۳۰۰ میلیون سهم به سهامداران حقیقی و حقوقی واگذار شد. این عرضه اولیه با استقبال کمی از سوی خریداران مواجه شد.