سه پرسش بورس امروز

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

اتفاق مهمی که بر بورس امروز اثر داشت چه بود؟

علت صف خرید برای سهام پتروشیمی‌ها چیست؟

اثر رشد قیمت دلار یا احیای برجام بر قیمت دلار چه خواهد بود؟

بکشید بالا