آیا انتشار اوراق به معنی ایجاد تورم در آینده نیست؟

آیا ضررهایمان در بورس تا پایان سال جبران می شود؟

اتفاق مهم بورس امروز چه بود؟

بکشید بالا