چرا خودرویی‌ها به صف خرید رسیدند؟

علت اقبال به سهام دارویی و غذایی چه بود؟

دلیل صف خرید سهام لاستیک‌سازان چه بود؟

بکشید بالا