سه پرسش بورس امروز

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

بورس فردا چه سرنوشتی خواهد داشت؟

آیا رفتن دهنوی از سازمان بورس بر شدت منفی شدن بازار اثرگذار بود؟

آیا حقوقی‌ها کارمزد کمتری برای معاملات می‌پردازند؟

بکشید بالا