گروه طالبان چگونه ایجاد شدند و تا به امروز چه کرده‌اند؟

طالبان، گروهی مسلح و تندرو است که در دوره جنگ داخلی افغانستان ظهور ‌کرد و طی 25 سال گذشته به یکی از تأثیرگذارترین بازیگران سیاسی در این کشور تبدیل شد

شامگاه جمعه ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ طالبان وارد کابل شد و با برافراشتن پرچم سفید «امارت اسلامی» بر برج کاخ ریاست جمهوری افغانستان قدرت را به دست گرفت و طی مدت کوتاهی ۹۰ درصد خاک این کشور در تسلط نیروهای طالبان بود

حمله یازده سپتامبر ۲۰۰۱ - نیویورک

تخریب مجسمه بودا

تیرباران نیروهای تسلیم شده ارتش افغانستان

بمب‌گذاری در مدرسه دختران سیدالشهدا

بمب‌گذاری‌ها در جاده‌ها، کمین و حملات چریکی در مناطق روستایی و همچنین انفجارهای انتحاری در شهرها از جمله اقدامات تکراری این گروه به شمار می‌رود

۱۶ عمل غیرمجاز در حکومت طالبان