دلیل جهش ناگهانی بورس امروز چه بود؟

چرا صنایع غیر دلاری مثل خودرو و بانک هم رشد کردند؟

آیا فروشندگان روز چهارشنبه ضرر کردند؟

بکشید بالا