Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

میراث سده، ۱۰۰ سال عبرت اقتصادی

اقتصاد ایران، یک قرن پرهیاهو و سرشار از فراز و فرود را پشت سر گذاشت. گذشتگان چه میراثی برای ما به جا گذاشته‌اند و آیندگان مسیر شکوفایی اقتصاد ایران را چگونه باید طی کنند؟

بورسان در پروژه «میراث سده» در آخرین سال قرن چهاردهم به بررسی و تحلیل جایگاه اقتصاد ایران و کسب‌وکارها در بستری تاریخی می‌پردازد. بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از تجارت و نفت گرفته تا بورس و بانک در کنار صاحب‌نظران و متفکران عصر حاضر موشکافی می‌شوند.

پلیر ویدیو
loading...

مهدی طحانی

«ما حق نداریم ناامید شویم؛ ایران فرزند ماست و باید آن را بسازیم.» شاه‌کلید سخنان دکتر هاشم اورعی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران است. او با حضور در برنامه میراث سده به بررسی گذار انرژی و جایگاه ایران در جهان پرداخت.

دکتر اورعی در این برنامه به نقش گذار انرژی در تغییرات ژئوپلتیک، جایگاه همسایگان ایران در حوزه انرژی و تصمیم برای همکاری در تجارت انرژی ازسوی حکمرانان ایران پرداخت.

او در این برنامه تأکید کرد که هرچند ادامه این مسیر تا ۵۰ سال بعد با همین فرمان تاریک است، اما اگر مسیر را تغییر دهیم و همگام با جهان شویم و مدیران لایق و شایسته انتخاب کنیم، تنها پنج سال برای در مسیر توسعه قرار گرفتن فاصله داریم.

دکتر اورعی که ناامیدی برای اصلاح کشور را رد می‌کند، توصیه می‌کند که تاریخ و ظرفیت‌های ایران تا اندازه‌ای است که می‌توان و باید، برای ساختن ایران گام برداشت و ناامید نشد.