کاور تیزر

گفتگوی ویژه، Hard Talk

پخش زنده: چهارشنبه ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰

مهمانان: کارشناسان و فعالان بازار سرمایه و صنایع، اقتصاددانان

برنامه‌ای یافت نشد