شرکای تجاری ایران در اسفند ۹۹ کدام کشورها بودند؟

شرکای تجاری ایران در اسفند ۹۹ کدام کشورها بودند؟
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن

بورسان : سخنگوی گمرک در کانال تلگرامی‌اش نوشت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در اسفند ماه، هفت میلیارد و 458میلیون دلار بود که سهم صادرات، سه میلیارد و328 میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیارد و 130میلیون دلار بوده است.

چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان به ترتیب، پنج مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در این ماه بودند.

امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند نیز به ترتیب، کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا بودند.

سید‌روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک:

کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه، افزایش 641میلیون دلاری و رشد 9.4درصدی داشته است.

تجارت خارجی غیرنفتی کشور در اسفند ماه در مقایسه با بهمن ماه، با افزایش 193 میلیون دلاری و رشد 6درصدی در صادرات و افزایش 448میلیون دلاری در واردات و رشد12 درصدی همراه بوده است.

در بهمن‌ماه عملکرد تجارت خارجی کشور 6 میلیارد و 817میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و 135میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و 682 میلیون دلار بوده است، اما در اسفند ماه، تجارت خارجی کشور بهبود یافته و به هفت میلیارد و 458میلیون دلار رسید که نسبت به بهمن‌ماه 641 میلیون دلار افزایش را شاهد بودیم.

پنج مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در اسفندماه

چین با دومیلیون و 67 هزار تن به ارزش 855 میلیون دلار و رشد 20درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش نسبت به بهمن، عراق با یک میلیون و 565هزار تن به ارزش 516 میلیون دلار و رشد هشت درصدی در ارزش، امارات با یک میلیون و 291هزار تن به ارزش 454 میلیون دلار و رشد 11درصدی در وزن و سه درصدی در ارزش، ترکیه با 422هزار تن به ارزش 281میلیون دلاری و رشد 155درصدی در وزن و 35 درصدی در ارزش و افغانستان با 571هزارتن به ارزش 199میلیون دلار و رشد 7.5درصدی ارزش کالا نسبت به بهمن‌ماه، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بودند که جمعا با پنج میلیون و 910هزار تن به ارزش دو میلیارد و 305میلیون دلار 64درصد وزن و 69درصد ارزش کل صادرات کشورمان در اسفندماه را به این پنج کشور اختصاص یافته است.

کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا

امارات با 551هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و 195میلیون دلار و رشد48درصدی در وزن و 13درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه، چین با 301 هزار تن به ارزش 965 میلیون دلار و کاهش دو درصدی در وزن و افزایش 6درصدی در ارزش، ترکیه با 436 هزار تن به ارزش 506میلیون دلار و افزایش 21درصدی در وزن و 18درصدی در ارزش، آلمان با 97هزار تن به ارزش 172میلیون دلار و کاهش 48درصدی در وزن و 18درصدی در ارزش و هند با 99هزار تن کالا به ارزش 138میلیون دلار با کاهش 55درصدی در وزن و 31درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان در اسفند ماه بودند که جمعا با یک میلیون و484هزار تن به ارزش دو میلیارد و 976میلیون دلار، 56درصد وزن و 72 درصد ارزش کل واردات در اسفند ماه را به خود اختصاص داده‌اند.

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر