خدمتی که آمریکا به اقتصاد ایران کرد / ایران آماده طی مسیر عکس بیماری هلندی

خدمتی که آمریکا به اقتصاد ایران کرد / ایران آماده طی مسیر عکس بیماری هلندی
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن

بورسان: تولید داخلی اقتصاد ایران به ویژه در بخش قابل مبادله‌ آن، در دو مقطع دهه 1350 و 1380 بر اثر بیماری هلندی یا نرخ ارز پایین تر از آنچه توان اقتصاد کشور بود، به شدت تضعیف شد.

جبران این شرایط نیازمند مدیریت نرخ ارز در جهت تضعیف(پول ملی) برای بهبود توان رقابتی تولید داخلی بود که هزینه‌های اجتماعی و بی عدالتی مقطعی حاصل از آن مانع این می‌شد که در شرایط معمول هیچ دولتی تن به آن دهد. 

آمریکا با شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه کشوری که به شدت بر اثر بیماری هلندی ضعیف و آسیب پذیر شده بود، توفیق اجباری نصیب ایران کرد. به این معنا که ارزش پول داخلی تضعیف شد و انجام آنچه را که در حالت معمول ممکن نبود، برای ایران به صورت ناخواسته فراهم کرد. 

اکنون ایران در موقعیتی است که باید دو کار را انجام دهد. اول اینکه این فرصت را برای تداوم تقویت تولید داخل از دست ندهد. دوم اینکه سیاست‌های باز توزیع و حمایتی خود را بهبود بخشد تا زمینه رشد اقتصادی مبتنی بر گسترش صادرات را در بهبود روابط با دنیای خارج فراهم کند و مسیر عکس بیماری هلندی را طی کند./  تیمور رحمانی، تحلیلگر اقتصاد در صفحه شخصی در اینستاگرام

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر