بورس می‌تواند سپر تورم شود؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن

بورسان :با توجه به وضعیت این روزهای بورس و همچنین اقتصاد کشور، نرخ تورم سطح کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، حجم نقدینگی از چهار هزار میلیارد تومان عبور کرده است و پایه پولی به سطح پانصد‌وبیست‌هزار میلیارد هزار تومان رسیده است. آیا بورس می‌تواند در کنار اقتصاد ایران همراه و سپر تورمی باشد؟ بورس چه زمانی به بلوغ می‌رسد؟

گفت‌وگوی بورسان با عظیم ثابت، کارشناس ارشد بازار سرمایه

مشاهده برنامه کامل
اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر