تحلیل گزارشات و اطلاعیه‌های کدال

زیر پوست صورت‌های مالی شرکت‌ها

بازگشت دوباره خاذین به دوران زیان‌دهی

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت سایپا آذین که در سال گذشته توانسته بود از چنگال زیان خارج شود و سود شناسایی کند، اکنون در سه ماهه امسال وضعیت مناسبی را سپری نکرده و زیان بیشتری را متحمل شده است.
خاذین در بهار امسال به ازای هر سهم خود 7.6 تومن زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 300 درصد رشد داشته است. شرکت در بهار 99 به ازای هر سهم 2 تومن زیان شناسایی کرده بود اما در انتهای سال به سود 1.6 تومنی به ازای هر سهم رسیده بود.
در این سه ماهه درآمدهای عملیاتی شرکت 116 درصد رشد داشته اما هزینه‌های عملیاتی نیز با 114 رشد از لحاظ ریالی به مرز درآمدهای عملیاتی رسیده‌اند و اجازه شناسایی سود را به شرکت نداده است.
در باقی پارامترهای هزینه‌ای نیز شاهد افزایش‌های نسبتا زیادی هستیم برای مثال در بخش هزینه‌های فروش و اداری افزایش 116 درصدی، سایر هزینه‌ها افزایش 800 درصدی و... داشته است.
در نهایت شرکت در این فصل به زیان خالص بیش از 20 میلیارد تومانی رسیده و زیان انباشته آن نیز با 29 درصد رشد به 89 میلیارد تومان افزایش یافته است.

سیمان اصفهان قربانی بعدی محدودیت‌های برقی

(گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1400/04/31)

سیمان اصفهان نیز در تیرماه همچون بسیاری از دیگر شرکت‌های سیمانی با کاهش فروش مواجه شده است.
فروش سصفها در تیرماه پس از رشد خوبی که در اردیبهشت و خرداد داشت، اکنون کاهشی شده و فروش 32 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. شرکت در فروردین 25 میلیارد تومان، در اردیبهشت 40 میلیارد تومان و در خرداد نیز بیش از 42 میلیارد تومان از محصولات خود را فروخته بود.
تولید شرکت در تیر ماه نسبت به خرداد در محصول سیمان و سیمان سفید که محل اصلی فروش شرکت است، کاهشی بوده اما در باقی محصولات مثل کلینکر و کلینکر سفید افزایش نسبتا کمی داشته است.
از نظر مقدار فروش اما کاهش شدیدتر بوده و به دلیل اینکه شرکت از محل تولید کلینکر فروشی ندارد و به صورت داخلی مصرف می‌شود، محصول سیمان شرکت با کاهش فروش مقداری 25 درصدی مواجه شده است.
نرخ فروش نیز کمی افزایشی بوده که به کمک شرکت آمده است.
با فروشی که شرکت در تیر ماه ثبت کرد، جمع فروش 4 ماهه شرکت به 146 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 97 درصدی داشته است.
 

جم پیلن و سه ماهه موفق

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

پلی پروپیلن جم در بهار سال جاری وضعیت عملیاتی خوبی را پشت سر گذاشته و توانسته افزایش سودآوری خوبی را رقم بزند.
شرکت در این سه ماهه به ازای هر سهم 480 تومان سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه رشد 257 درصدی دارد. شرکت در کل سال مالی قبل به ازای هر سهمش 1063 میلیارد تومان شناسایی کرده بود و با سودی که اکنون در بهار شناسایی کرده به نظر کار سختی برای عبور از کل سود سال قبل را ندارد.
درآمدهای عملیاتی جم پیلن 167 درصد رشد کرده‌اند و هزینه‌های عملیاتی رشد به مراتب کمتر و یک رشد 90 درصدی داشته که حاشیه سود شرکت را افزایش داده است. درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها نیز با یک رشد 163 درصدی به عدد قابل لمسی رسیده که شرکت را در افزایش سودآوری کمک کرده است.
در نهایت شرکت در این سه ماهه به سود خالص 959 میلیارد تومانی و سود انباشته نیز با کاهش 49 درصدی به 1093 میلیارد تومانی رسیده است.
حاشیه سود خالص شرکت نیز از 36 درصد در بهار سال قبل به 48 درصد در بهار امسال رسیده است.

3 ماهه ناامید کننده در کلرپارس

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت کلرپارس در 3 ماهه ابتدایی سال 1400 عملکرد ضعیفی نسبت به مدت مشابه داشته و سود آن 49 درصد کاهش یافته است.
شرکت در این مدت به ازای هر سهم خود 62 تومن سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 49 درصدی دارد. شرکت در کل سال مالی قبل به ازای هر سهم خود 400 تومان سود شناسایی کرده بود و نشان می‌دهد که امسال کار سختی برای رسیدن به آن اعداد دارد.
درآمدهای عملیاتی شرکت 50 درصد افزایش داشته‌اند اما از سمت دیگر هزینه‌های عملیاتی به میزان 93 درصد رشد کرده‌اند که از لحاظ ریالی تهدیدی جدی برای احتمال زیان عملیاتی است.
در بخش هزینه‌های فروش و اداری نیز یک افزایش 102 درصدی وجود دارد که عامل دیگری برای کاهش سودآوری شرکت بوده است.
در نهایت کلر در این سه ماهه به سود خالص 20.4 میلیارد تومانی رسیده و سود انباشته آن نیز با کاهشی 75 درصدی به 34.5 میلیارد تومان نزول کرده است.
حاشیه سود خالص شرکت با این وضعیت از 72 درصد در بهار 99 به 24 درصد در بهار 1400 رسیده است.

عملکرد ضعیف شگل در 6 ماهه سال مالی

(صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت گلتاش با انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه خود نشان داد که وضعیت خوبی را سپری نکرده است.
شرکت در این مدت به ازای هر سهم خود 47 تومانی سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته 47 درصد کاهش داشته است. شرکت در مدت مشابه 89 تومان و در کل سال مالی قبل 206 تومان سود محقق کرده بود.
درآمدهای عملیاتی شگل 40 درصد رشد داشته‌اند اما هزینه‌های عملیاتی رشد به مراتب بیشتری داشته و 71 درصد رشد کرده‌اند. هزینه‌های فروش و اداری با رشد 76 درصدی و هزینه‌های مالی نیز با 512 درصد افزایش به اعداد ملموسی رسیده و در کاهش سودآوری شرکت تاثیرگذار بوده‌اند.
در نهایت شرکت در این 6 ماهه به سود خالص 47 میلیارد تومانی رسیده و سود انباشته شرکت نیز با کاهش 53 درصدی به 130 میلیارد تومان کاهش یافته است.
حاشیه سود خالص شرکت نیز از 25 درصد در مدت مشابه به 9 درصد در 6 ماهه بتدایی سال مالی جاری کاهش یافته است.

هزینه‌ها مانع از رشد بیشتر سودآوری خدیزل شدند

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت بهمن دیزل در 3 ماهه ابتدایی سال جدید از لحاظ درآمدهای عملیاتی وضعیت نسبتا مناسبی داشته اما هزینه‌های متفاوت مانع از رشد چشمگیر سودآوری آن شده است.
شرکت در این فصل به ازای هر سهم خود 32.5 تومان سود محقق کرده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد 18 درصدی را ثبت کرده است. خدیزل در بهار 99 به ازای هر سهمش 27.6 تومان و در کل سال 99 نیز 409 تومان سود محقق کرده بود که سهم اعظم آن متعلق به نیمه دوم سال بود.
درآمدهای عملیاتی شرکت 102 درصد و هزینه‌های عملیاتی آن نیز 74 درصد رشد داشته‌اند. در قسمت هزینه‌های فروش و اداری شاهد یک افزایش 183 درصدی و در بخش هزینه‌های مالی نیز افزایش 278 درصدی بوده‌ایم که هر کدام به سهم خود تاثیری در کاهش شدت سودآوری شرکت داشته‌اند.
در نهایت شرکت در این سه ماهه به سود خالص 32.5 میلیارد تومانی دست یافته و سود انباشته آن نیز با 4 درصد رشد به 824 میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد ضعیف دروز در 3 ماهه 1400

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت روز دارو با وجود اینکه در سه ماهه ابتدایی 1400 رشد سودآوری داشته اما عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشته است.
شرکت در این فصل به ازای هر سهم خود 4.2 تومن سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد کرده است. شرکت در سه ماهه سال قبل 3.6 تومان به ازای هر سهم و در کل سال نیز 15 تومان سود محقق کرده بود.
درآمدهای عملیاتی دروز در این فصل نسبت به بهار 99 حدود 58 درصد افزایش داشته اما هزینه‌های عملیاتی آن 81 درصد رشد کرده است و حاشیه سود عملیاتی شرکت را از 32 درصد در بهار 99 به 26 درصد در بهار 1400 کاهش یافته است.
در بخش سایر درآمدها و درآمدهای اقلام متفرقه به ترتیب شاهد رشد 5581 و 2170 درصدی هستیم که از لحاظ ریالی عدد ملموسی نبوده‌اند.
در نهایت شرکت به سود خالص نزدیک به 3 میلیارد تومانی و سود انباشته نیز با افزایش 11 درصدی به نزدیک 29 میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد خوب دکیمی در 3 ماهه 1400

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت صنعتی کیمیدارو با انتشار صورت‌های مالی 3 ماهه خود از وضعیت عملیاتی خوب خوبی در این فصل خبر داده است.
شرکت در این فصل به ازای هر سهم خود 31 تومان سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 303 درصدی دارد. شرکت در بهار سال قبل به ازای هر سهم 8 تومان و در کل سال 120 تومان سود شناسایی کرده است.
درآمدهای عملیاتی دکیمی نسبت به مدت مشابه 72 درصد و درآمدهای عملیاتی آن 49 درصد افزایش داشته است که از لحاظ ریالی حاشیه امن خوبی را برای شرکت به ارمغان آورده است. 
در باقی پارامترهای درآمدی و هزینه‌ای شاهد تغییر چندانی نیستیم و از لحاظ ریالی نیز اعداد ملموسی نیستند.
در نهایت شرکت به سود خالص 17.9 میلیارد تومانی دست یافته و سود انباشته آن نیز با کاهش 37 درصدی به 65 میلیارد تومانی رسیده است.

سودسازی تاصیکو با سرمایه جدید

(صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/02/31)

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در سال مالی خود که به 31 اردیبهشت منتهی می‌شود، موفق شده است با سرمایه جدید نیز رشد سودآوری داشته باشد.
شرکت در این سال مالی به ازای هر سهم خود با سرمایه جدید 115 تومان سود بسازد که اگر آن را با سرمایه قدیم تعدیل کنیم به سود 178 تومانی به ازای هر سهم می‌رسیم که نسبت به سال گذشته رشد نزدیک به 100 درصدی داشته است. شرکت در سال مالی قبل به ازای هر سهمش 90 تومان سود شناسایی کرده بود.
درآمد سود سهام تاصیکو در این سال 120 درصد و سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها 42 درصد رشد داشته است که عامل اصلی رشد سودآوری شرکت بوده‌اند.
در نهایت جمع درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته به میزان 91 درصد افزایش داشته است و این درحالی است که هزینه‌های عملیاتی تنها 23 درصد رشد کرده‌اند.
در نهایت سود خالص تاصیکو به 3567 میلیارد تومان رسیده و سود انباشته نیز با رشد 50 درصدی به 2373 میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد سود فجر با وجود افزایش سنگین هزینه‌های عملیاتی

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

فولاد امیرکبیر کاشان در سه ماهه ابتدایی سال 1400 با رشد سودآوری مواجه شده است اما هزینه‌های آن نیز رشد سنگینی داشته‌اند.
فجر در این فصل به ازای هر سهم خود 235 تومان سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 82 درصد رشد کرده است. شرکت در بهار 99 به ازای هر سهم خود 129 تومان و در کل سال 99 نیز 1357 تومان سود محقق کرده بود و در نیمه دوم سال وضعیت به مراتب بهتری داشته است.
درآمدهای عملیاتی شرکت 211 درصد رشد داشته‌اند و این درحالیست که هزینه‌های عملیاتی به مراتب بیشتر و 320 درصد رشد کرده‌اند و همین عامل باعث شده است که حاشیه سود عملیاتی فجر از 38 درصد در بهار 99 به 18 درصد در بهار 1400 کاهش یابد.
از نکات مهم دیگر افزایش 230 درصدی سایر هزینه‌ها و 18517 درصدی درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست که البته از لحاظ ریالی تاثیر به سزایی در سود شرکت ندارد.
در نهایت شرکت به سود خالص 201 میلیارد تومانی رسیده و سود انباشته آن نیز با رشد 12 درصدی به 1488 افزایش یافته است.