تحلیل گزارشات و اطلاعیه‌های کدال

زیر پوست صورت‌های مالی شرکت‌ها

وکبهمن و فروش سهام کاوه

(افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب)

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن طی یک افشای اطلاعات گروه ب از فروش درصدی از سهام فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) خبر داده است.
وکبهمن در تاریخ 18 مرداد ماه 52میلیون از سهام شرکت فولاد کاوه را به مبلغ بیش از 102 میلیارد تومان به فروش رسانده است یعنی هر سهم به طور میانگین به قیمت 1965 تومان که از این محل نزدیک به 93 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.
شرکت ذکر کرده است که تمامی مبلغ حاصل از فروش این سهام در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

ورود فوکا به دوران امیدوار کننده

(صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 99/12/30)

فولاد کاویان با انتشار صورت‌های مالی 12 ماهه خود نشان داده است که سال 99 را به خوبی پشت سر گذاشته است و توانسته به سودآوری برسد.
فوکا در سال 99 موفق شده است که به ازای هر سهم خود 65 تومان سود محقق کند و این در حالیست که در سال مالی گذشته به ازای هر سهم خود بیش از 45 تومان زیان شناسایی کرده بود.
درآمدها و هزینه‌های شرکت رشد سنگینی داشته‌اند که نشان‌ دهنده وضعیت عملیاتی جدی‌تر در سال 99 بوده است.
درآمدهای عملیاتی شرکت 735 درصد رشد داشته‌اند و از طرفی هزینه‌های عملیاتی آن نیز 785 درصد رشد کرده‌اند.
در باقی پارامترهای هزینه‌ای نیز شاهد افزایش‌های 250 تا 450 درصدی هستیم که از لحاظ ریالی فاصله زیادی با قسمت عملیاتی دارند.
شرکت در سال مالی خود به سود خالص 390 میلیارد تومانی رسیده است در حالیکه در سال 99 زیان خالص 271 میلیارد تومانی را ثبت کرده بود. زیان انباشته آن نیز با کاهش 54 درصدی به 326 میلیارد تومان کاهش یافته است. در سال 98 حدود 711 میلیارد تومان زیان انباشته داشت و این درحالیست که سرمایه شرکت حدود 597 میلیارد تومان است و شرکت همچنان درگیر قانون ماده 141 است اما در صورت تداوم شرایط در سال جاری، می‌تواند خود را از این قانون دور کند.

بازگشت دوباره خاذین به دوران زیان‌دهی

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت سایپا آذین که در سال گذشته توانسته بود از چنگال زیان خارج شود و سود شناسایی کند، اکنون در سه ماهه امسال وضعیت مناسبی را سپری نکرده و زیان بیشتری را متحمل شده است.
خاذین در بهار امسال به ازای هر سهم خود 7.6 تومن زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 300 درصد رشد داشته است. شرکت در بهار 99 به ازای هر سهم 2 تومن زیان شناسایی کرده بود اما در انتهای سال به سود 1.6 تومنی به ازای هر سهم رسیده بود.
در این سه ماهه درآمدهای عملیاتی شرکت 116 درصد رشد داشته اما هزینه‌های عملیاتی نیز با 114 رشد از لحاظ ریالی به مرز درآمدهای عملیاتی رسیده‌اند و اجازه شناسایی سود را به شرکت نداده است.
در باقی پارامترهای هزینه‌ای نیز شاهد افزایش‌های نسبتا زیادی هستیم برای مثال در بخش هزینه‌های فروش و اداری افزایش 116 درصدی، سایر هزینه‌ها افزایش 800 درصدی و... داشته است.
در نهایت شرکت در این فصل به زیان خالص بیش از 20 میلیارد تومانی رسیده و زیان انباشته آن نیز با 29 درصد رشد به 89 میلیارد تومان افزایش یافته است.

سیمان اصفهان قربانی بعدی محدودیت‌های برقی

(گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 1400/04/31)

سیمان اصفهان نیز در تیرماه همچون بسیاری از دیگر شرکت‌های سیمانی با کاهش فروش مواجه شده است.
فروش سصفها در تیرماه پس از رشد خوبی که در اردیبهشت و خرداد داشت، اکنون کاهشی شده و فروش 32 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. شرکت در فروردین 25 میلیارد تومان، در اردیبهشت 40 میلیارد تومان و در خرداد نیز بیش از 42 میلیارد تومان از محصولات خود را فروخته بود.
تولید شرکت در تیر ماه نسبت به خرداد در محصول سیمان و سیمان سفید که محل اصلی فروش شرکت است، کاهشی بوده اما در باقی محصولات مثل کلینکر و کلینکر سفید افزایش نسبتا کمی داشته است.
از نظر مقدار فروش اما کاهش شدیدتر بوده و به دلیل اینکه شرکت از محل تولید کلینکر فروشی ندارد و به صورت داخلی مصرف می‌شود، محصول سیمان شرکت با کاهش فروش مقداری 25 درصدی مواجه شده است.
نرخ فروش نیز کمی افزایشی بوده که به کمک شرکت آمده است.
با فروشی که شرکت در تیر ماه ثبت کرد، جمع فروش 4 ماهه شرکت به 146 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 97 درصدی داشته است.
 

جم پیلن و سه ماهه موفق

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

پلی پروپیلن جم در بهار سال جاری وضعیت عملیاتی خوبی را پشت سر گذاشته و توانسته افزایش سودآوری خوبی را رقم بزند.
شرکت در این سه ماهه به ازای هر سهم 480 تومان سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه رشد 257 درصدی دارد. شرکت در کل سال مالی قبل به ازای هر سهمش 1063 میلیارد تومان شناسایی کرده بود و با سودی که اکنون در بهار شناسایی کرده به نظر کار سختی برای عبور از کل سود سال قبل را ندارد.
درآمدهای عملیاتی جم پیلن 167 درصد رشد کرده‌اند و هزینه‌های عملیاتی رشد به مراتب کمتر و یک رشد 90 درصدی داشته که حاشیه سود شرکت را افزایش داده است. درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها نیز با یک رشد 163 درصدی به عدد قابل لمسی رسیده که شرکت را در افزایش سودآوری کمک کرده است.
در نهایت شرکت در این سه ماهه به سود خالص 959 میلیارد تومانی و سود انباشته نیز با کاهش 49 درصدی به 1093 میلیارد تومانی رسیده است.
حاشیه سود خالص شرکت نیز از 36 درصد در بهار سال قبل به 48 درصد در بهار امسال رسیده است.

3 ماهه ناامید کننده در کلرپارس

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت کلرپارس در 3 ماهه ابتدایی سال 1400 عملکرد ضعیفی نسبت به مدت مشابه داشته و سود آن 49 درصد کاهش یافته است.
شرکت در این مدت به ازای هر سهم خود 62 تومن سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 49 درصدی دارد. شرکت در کل سال مالی قبل به ازای هر سهم خود 400 تومان سود شناسایی کرده بود و نشان می‌دهد که امسال کار سختی برای رسیدن به آن اعداد دارد.
درآمدهای عملیاتی شرکت 50 درصد افزایش داشته‌اند اما از سمت دیگر هزینه‌های عملیاتی به میزان 93 درصد رشد کرده‌اند که از لحاظ ریالی تهدیدی جدی برای احتمال زیان عملیاتی است.
در بخش هزینه‌های فروش و اداری نیز یک افزایش 102 درصدی وجود دارد که عامل دیگری برای کاهش سودآوری شرکت بوده است.
در نهایت کلر در این سه ماهه به سود خالص 20.4 میلیارد تومانی رسیده و سود انباشته آن نیز با کاهشی 75 درصدی به 34.5 میلیارد تومان نزول کرده است.
حاشیه سود خالص شرکت با این وضعیت از 72 درصد در بهار 99 به 24 درصد در بهار 1400 رسیده است.

عملکرد ضعیف شگل در 6 ماهه سال مالی

(صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت گلتاش با انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه خود نشان داد که وضعیت خوبی را سپری نکرده است.
شرکت در این مدت به ازای هر سهم خود 47 تومانی سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته 47 درصد کاهش داشته است. شرکت در مدت مشابه 89 تومان و در کل سال مالی قبل 206 تومان سود محقق کرده بود.
درآمدهای عملیاتی شگل 40 درصد رشد داشته‌اند اما هزینه‌های عملیاتی رشد به مراتب بیشتری داشته و 71 درصد رشد کرده‌اند. هزینه‌های فروش و اداری با رشد 76 درصدی و هزینه‌های مالی نیز با 512 درصد افزایش به اعداد ملموسی رسیده و در کاهش سودآوری شرکت تاثیرگذار بوده‌اند.
در نهایت شرکت در این 6 ماهه به سود خالص 47 میلیارد تومانی رسیده و سود انباشته شرکت نیز با کاهش 53 درصدی به 130 میلیارد تومان کاهش یافته است.
حاشیه سود خالص شرکت نیز از 25 درصد در مدت مشابه به 9 درصد در 6 ماهه بتدایی سال مالی جاری کاهش یافته است.

هزینه‌ها مانع از رشد بیشتر سودآوری خدیزل شدند

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت بهمن دیزل در 3 ماهه ابتدایی سال جدید از لحاظ درآمدهای عملیاتی وضعیت نسبتا مناسبی داشته اما هزینه‌های متفاوت مانع از رشد چشمگیر سودآوری آن شده است.
شرکت در این فصل به ازای هر سهم خود 32.5 تومان سود محقق کرده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد 18 درصدی را ثبت کرده است. خدیزل در بهار 99 به ازای هر سهمش 27.6 تومان و در کل سال 99 نیز 409 تومان سود محقق کرده بود که سهم اعظم آن متعلق به نیمه دوم سال بود.
درآمدهای عملیاتی شرکت 102 درصد و هزینه‌های عملیاتی آن نیز 74 درصد رشد داشته‌اند. در قسمت هزینه‌های فروش و اداری شاهد یک افزایش 183 درصدی و در بخش هزینه‌های مالی نیز افزایش 278 درصدی بوده‌ایم که هر کدام به سهم خود تاثیری در کاهش شدت سودآوری شرکت داشته‌اند.
در نهایت شرکت در این سه ماهه به سود خالص 32.5 میلیارد تومانی دست یافته و سود انباشته آن نیز با 4 درصد رشد به 824 میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد ضعیف دروز در 3 ماهه 1400

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت روز دارو با وجود اینکه در سه ماهه ابتدایی 1400 رشد سودآوری داشته اما عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشته است.
شرکت در این فصل به ازای هر سهم خود 4.2 تومن سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد کرده است. شرکت در سه ماهه سال قبل 3.6 تومان به ازای هر سهم و در کل سال نیز 15 تومان سود محقق کرده بود.
درآمدهای عملیاتی دروز در این فصل نسبت به بهار 99 حدود 58 درصد افزایش داشته اما هزینه‌های عملیاتی آن 81 درصد رشد کرده است و حاشیه سود عملیاتی شرکت را از 32 درصد در بهار 99 به 26 درصد در بهار 1400 کاهش یافته است.
در بخش سایر درآمدها و درآمدهای اقلام متفرقه به ترتیب شاهد رشد 5581 و 2170 درصدی هستیم که از لحاظ ریالی عدد ملموسی نبوده‌اند.
در نهایت شرکت به سود خالص نزدیک به 3 میلیارد تومانی و سود انباشته نیز با افزایش 11 درصدی به نزدیک 29 میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد خوب دکیمی در 3 ماهه 1400

(صورت‌های مالی 3 ماهه منتهی به 1400/03/31)

شرکت صنعتی کیمیدارو با انتشار صورت‌های مالی 3 ماهه خود از وضعیت عملیاتی خوب خوبی در این فصل خبر داده است.
شرکت در این فصل به ازای هر سهم خود 31 تومان سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 303 درصدی دارد. شرکت در بهار سال قبل به ازای هر سهم 8 تومان و در کل سال 120 تومان سود شناسایی کرده است.
درآمدهای عملیاتی دکیمی نسبت به مدت مشابه 72 درصد و درآمدهای عملیاتی آن 49 درصد افزایش داشته است که از لحاظ ریالی حاشیه امن خوبی را برای شرکت به ارمغان آورده است. 
در باقی پارامترهای درآمدی و هزینه‌ای شاهد تغییر چندانی نیستیم و از لحاظ ریالی نیز اعداد ملموسی نیستند.
در نهایت شرکت به سود خالص 17.9 میلیارد تومانی دست یافته و سود انباشته آن نیز با کاهش 37 درصدی به 65 میلیارد تومانی رسیده است.