بازنشستگان برای بیمه تکمیلی چقدر پرداخت می‌کنند؟

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
قرارداد جدیدی میان کانون بازنشستگان و شرکت بیمه آتیه‌سازان بسته شده است که براساس آن بازنشستگان برای این بیمه ۹۱ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران، با اشاره به قرارداد جدید بیمه تکمیلی (۱۴۰۰-۱۴۰۱) که میان کانون عالی بازنشستگان با شرکت بیمه آتیه‌سازان حفاظ منعقد شده است، گفت: «۹۱ هزار تومان نرخ جدیدی است که به صورت ماهیانه از بابت قرارداد بیمه تکمیلی به ازای هر بازنشسته در نظر گرفته شده است. با این حال، این مبلغ برای بازنشستگان حداقلی‌بگیر که بیش از ۶۰ درصد از بازنشستگان را تشکیل می‌دهد، بیش از حد زیاد است.»

«علی اکبر عیوضی» (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی شهرستان تهران) با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «چندین سال است که کانون عالی بازنشستگان به نمایندگی از بازنشستگان و کانون‌ها، برای ارائه‌ی خدمات بیمه تکمیلی، مناقصه برگزار می‌کند.»

مشکل پرداخت وام بازنشستگان حل می‌شود؟

هر بازنشسته ماهانه چقدر هزینه بیمه می‌کند؟

وی با اشاره به مبلغ قرارداد جدیدِ بیمه تکمیلی، افزود: «در قرارداد جدید ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مبلغ ۹۱ هزار تومان از بابت هر بازنشسته، به صورت ماهیانه در نظر گرفته شده است. با این حال، این مبلغ برای بازنشستگان حداقلی‌بگیر که بیش از ۶۰ درصد از بازنشستگان را تشکیل می‌دهد، بیش از حد زیاد است. با میزان مستمری این گروه از بازنشستگان، هزار تومان، هم هزار تومان است و ۹۱ هزار تومان با این مستمری‌ها جور درنمی‌آید.»

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه البته کانون عالی بازنشستگان در انعقاد قرارداد و تعیین برنده‌ی مناقصه، توان معیشتی بازنشستگان را در نظر می‌گیرد، گفت: «با این حال هزینه‌های درمان با تورمی که به این حوزه تحمیل شده، افزایش یافته است. در این میان تنها بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر، شامل بازنشستگان میانه‌بگیر و سقف‌بگیر توان پرداخت این ۹۱ هزار تومان را دارند.»

عیوضی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برابر «قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی» مکلف است که هزینه‌های حوادث و بیماری‌های و بارداری را پوشش دهد، گفت: «در نتیجه اساسا، بازنشستگان نباید به بیمه تکمیلی نیاز پیدا کنند. بحران تامین اجتماعی و انباشت بدهی دولت، موجب شده که سازمان خدماتِ مختلف خود را برون‌سپاری کند.»

وی افزود: «در این زمینه سال‌ها است که آتیه‌سازان حافظ به نمایندگان از سازمان با مراکز درمانی و پاراکلینیکی وارد قرارداد می‌شود. به هر شکل، بازنشسته‌ها اجبارا به این سمت سوق داده شده‌اند و کانون‌ها و کانون عالی به جهت جبران خلاء پوشش خدمات، پذیرفته‌اند که با شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات، طرف قرارداد شوند.»

بازنشستگان درمان رایگان را از دست می‌دهند؟

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه در قرارداد جدید خدمات تخصصی، فوق‌تخصصی، جراحی‌های عمومی، بستری، پاراکلینیکی، سرپایی، اوراژانس و… تحت پوشش آتیه‌سازان حافظ قرار می‌گیرند، گفت: «منتها سازمان تامین اجتماعی باید در نظر داشته باشد که قرار نیست که بازنشستگان با این وضعیت اُخت بگیرند و درمان رایگان خود را از دست بدهند. تمامی این خدمات باید از طریق نظام تامین اجتماعی ارائه شوند.»

وی افزود: «به همین دلیل از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که به پوشش هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان کمک کند. در قرارداد ۹۹-۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی ۲۱ هزار تومان از بابت هر بازنشسته پرداخت می‌کرد و در قرارداد ۹۸-۹۹ این مبلغ تنها ۳ هزار تومان بود. به همین دلیل از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که سهم بیشتری را از بابت قرارداد بیمه تکمیلی اختصاص دهد.»

عیوضی با بیان اینکه مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، در چند نوبت وعده داده که سهم سازمان تامین اجتماعی را از قرارداد بیمه تکمیلی افزایش می‌دهد، گفت: «آقای موسوی در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و در چند جلسه‌ی دیگر قول داده که سازمان ۵۰ درصد هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت کند. با این حساب، سهم سازمان از ۲۱ هزار تومان به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد، البته انتظار داریم که قول مدیرعامل واقعا عملی شود و صرفا آن را قول محسوب نکرده باشد! »

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران در مورد سقف پوشش هزینه‌های بیمه تکمیلی در قرارداد ۱۴۰۰-۱۴۰۱، گفت: «بر این اساس مبلغ پوشش هزینه‌های عمل‌های جراحی فوق تخصصی از ۴۰ میلیون به ۴۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. مواردی چون جراحی برای تومورهای سرطانی در این دسته قرار می‌گیرند. همچنین جراحی‌های مغز و اعصاب هم در همین قالب پوشش داده می‌شوند. با احتساب ۵ میلیون تومان افزایش سقف پوشش هزینه‌ها، در قرارداد جدید شاهد افزایش ۱۲.۵ درصدی پوشش هزینه‌ها هستیم.»

وی افزود: «در بخش جراحی‌های عمومی، آنژیوگرافی، پیوند قزنیه و جراحی‌هایی که در طبقه‌بندی عمومی قرار می‌گیرند، شاهد افزایش ۸۵ درصدی پوشش هزینه‌ها هستیم. بر این اساس، مبلغ قرارداد در ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از ۱۲ میلیون تومان به ۲۲ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین در هزینه‌های پاراکلینیکی و اعمال درمانی سرپایی که بیشترین تقاضا را دارند، شاهد افزایش ۴۴ درصد هزینه‌ها هستیم. در مورد هزینه‌های اورژانس هم با اینکه رقم پوشش هزینه کم است اما ۱۰۰ درصد افزایش را نسبت به قرارداد ۹۹-۱۴۰۰ شاهد هستیم.»

عیوضی در مورد راهکارهایی که برای پرداخت هزینه‌های بازنشستگان پیش‌بینی شده است، گفت: «سال گذشته من به نمایندگان از بازنشستگان در جلساتی با مدیرعامل آتیه‌سازان حافظ شرکت کردم. پس از اینکه اعتراض خود را به اطلاع وی رساندم. در نهایت به دنبال افزایش اعتراض‌های بازنشستگان، آتیه‌سازان متعهد شد که هزینه‌های پایین‌ترین از ۵۰۰ هزار تومان را در کمتر از ۷۲ ساعت به حساب بازنشستگان پرداخت کند. با این حال در مورد هزینه‌های بالاتر از این میزان چنانچه مرکز درمانی با آتیه‌سازا قرارداد داشت، مقرر شده که درجا (برخط) سهم بیمه پرداخت شود.»

وی افزود: «در مورد مراکز فاقد قرارداد با آتیه‌سازان هم بازنشستگان باید اسناد پزشکی و هزینه‌هایی که متقبل شده‌اند را به این شرکت ارائه کنند. اگر هزینه‌ها برخط کسر شود، بازنشستگان در بیشتر مراکز تحت پوشش دریافت برخط قرار می‌گیرند. با این همه، ما امیدواریم که هزینه‌های بیمه تکمیلی به کل از سر بازنشستگان برداشته شود و بازنشسته‌ها به هیچ وجه به این سمت سوق داده نشوند. پوشش هزینه‌های درمان بیمه شدگان به صورت ۱۰۰ درصد رایگان، وظیفه اصلی، قانونی و شرعی بیمه‌شدگان است و انتظار نداریم که این هزینه‌ها را سربار بازنشستگان کنند.»

ثبت نام بازنشستگان از طریق کانون‌ها

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران، با اشاره به آغاز ثبت نام و حذف و اضافه بیمه تکمیلی، گفت: «این عملیات از ۱ اذر شروع شده و تا پایان دی ماه ادامه دارد؛ البته ثبت نام صرفا توسط بازنشستگانی انجام می‌شود که قرارداد بیمه تکمیلی نداشته‌اند. بازنشستگانی که در قرارداد قبلی حضور داشتند، به صورت خودکار در این قرارداد هم اضافه می‌شوند. هر بازنشسته‌ای هم که بخواهد اعضای خانواده‌اش را اضافه کند یا حذف کند، می‌تواند این کار را تا پایان دی ماه انجام دهد.»

عیوضی با اشاره به اینکه ثبت نام و حذف و اضافه صرفا از طریق سایت کانون انجام می‌شود، افزود: «بازنشستگان عزیزی که نمی‌توانند ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام دهند، می‌توانند به دفتر کانون مراجعه کنند تا این کار را برای آنها انجام دهیم.»

منبع: ایلنا

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر