آرشیو مرتبط با بهزاد بهمن نژاد

شمارش معکوس

پرواز قوی سیاه بر فراز اقتصاد ایران

شمارش معکوس

فرایند چربی سوزی در اقتصاد

شمارش معکوس

متهم ردیف اول رکود در اقتصاد ایران

صنایع برنده در رالی ۹ روزه بورس

شمارش معکوس

الگوی انحرافی خرید سهام

خطای میانگین کم کردن در بورس و دلار

شمارش معکوس

بلوای قیمتگذاری زنجیره فولاد

تاوان آدرس غلط به سهامداران

شمارش معکوس

برخورد شاخص بورس با اولین مقاومت نسبتا جدی

چهار خطایی که نباید در رونق بورس تکرار کرد

شمارش معکوس

دو تهدید پنهان در مسیر رونق بورس

۳۰۰۰ میلیارد پول گم‌شده در بورس