چهارمین دور از نظرسنجی شاخص اطمینان بورسان برگزار شد

بهبود انتظارات سود یکساله بورس

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن

بورسان : چهارمین دور از نظرسـنجی «شـاخص اطمینان» بورسـان در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف برآورد انتظارات مدیران دارایی از بازار سهام انجام شد. ۸۵ نفر با متوسط سهام تحت مدیریت ۲.۵ هزار میلیارد تومان در این نظرسنجی شرکت کردند.

مدیران دارایی در این ماه بازدهی یک ساله بورس را ۳۶ درصد پیش‌بینی کردند که ۵ درصد بیشتر از انتظارات در نظرسنجی تیرماه بود.

Loading...
انتظارات از بازدهی یکساله بورس

با این حال، شاخص اطمینان به عدد ۵۰ رسید که کاهش کمی را نسبت به ماه قبل نشان می‌داد. این عدد نشان می‌دهد تنها حدود نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی انتظار دارند بازده یک ساله بورس بیش از تورم باشد. باتوجه به اینکه در سوال دیگری مدیران دارایی اعلام کردند که به طور متوسط انتظار بازدهی حدود ۳۶ درصدی بورس طی یک سال آینده را دارند، شاخص اطمینان ۵۰ به این معناست که ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان انتظار دارند که میزان تورم در یک سال آینده بیش از ۳۶ درصد باشد.

Loading...
شاخص اطمینان بورسان در مرداد ۱۴۰۱

نظرسنجی مرداد نشان داد شـاخص ارزندگـی به ۱۰۰ رسیده یعنی تقریبا همه مدیران دارایی بر این باورند که قیمـت سـهام نزدیـک یـا کمتـر از ارزش ذاتی خود است. این شاخص نسبت به تیرماه بدون تغییر مانده است.

Loading...
شاخص ارزندگی در مرداد ۱۴۰۱

شـاخص فرصـت خریـد عـدد ۵۶ گـزارش شـد؛ این یعنی بیش از نیمـی از مدیـران دارایی در صـورت افت ناگهانـی قیمت‌ها آماده خرید هستند. این شاخص ماه پیش بیشتر و حدود ۶۶ قرار داشت.

Loading...
شاخص فرصت خرید بورسان در مرداد ۱۴۰۱

در مردادماه شـاخص احتمـال سـقوط آزاد بـه رقـم ۲۳ دسـت یافـت؛ یعنـی فقـط حـدود یک پنجم از مدیـران دارایـی احتمـال ریـزش سنگین در ۶ ماه آینده را بیش از ۱۰ درصد می دانند. این شاخص نسبت به تیرماه مقداری بهبود یافت.

Loading...
شاخص سقوط آزاد بورسان در مرداد ۱۴۰۱

در این دور نظرسنجی شاخص اطمینان بورسان ۸۵ مدیر دارایی شرکت کردند که ۸۴ نفر آنها نسبت به پورتفوی تحت مدیریتشان خوداظهاری داشتند. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به طور متوسط مدیریت سبد سهامی به ارزش ۲۵۵۰ میلیارد تومان را در دست دارند و همچنین ارزش پورتفوی اوراق درآمد ثابت آنها به حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.

روش محاسبه شاخص‌ها

شاخص اطمینان (Confidence Index): برای محاسبه این شاخص، پیش‌بینی بازده یک‌ساله بورس با پیش‌بینی مدیران از تورم مقایسه می‌شود. این شاخص نسبت افرادی است که انتظار بازدهی بیش از تورم دارند به کل افراد مشارکت‌کننده. عدد ۱۰۰ به معنای آن است که همه مدیران دارایی انتظار سودآوری یک‌ساله بیش از تورم دارند و با «اطمینان» در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.

شاخص ارزندگی (Valuation Index) : مدیران دارایی قیمت روز سهام را خیلی بالاتر یا خیلی پایین‌تر یا نزدیک به ارزش ذاتی ارزیابی می‌کنند. این شاخص، نسبت مدیرانی است که قیمت روز سهام را خیلی پایین‌تر یا نزدیک به ارزش ذاتی پیش‌بینی کرده‌اند به کل مشارکت‌کنندگان.

شاخص فرصت خرید (Buy-On-Dips Index) : از مدیران پرسیده شده اگر بورس فردا ۳ درصد بریزد، پس‌فردا چه وضعی خواهد داشت (بالا می‌رود؛ پایین می‌آید؛ همان‌جا می‌ماند)؟ این شاخص نسبت افرادی که انتظار دارند بعد از ریزش، قیمت‌ها بالا رود را به مجموع سه گزینه یادشده محاسبه می‌کند. طبعا افردای که انتظار رشد پس از ریزش ناگهانی دارند، اصلاح قیمتی را «فرصت خرید» برای خود می‌دانند و عدد شاخص بیانگر درصد این گروه از کل مشارکت‌کنندگان است.

شاخص احتمال سقوط آزاد (Crash Index) : مدیران احتمال آنکه در ۶ ماه آینده ریزشی مشابه دی ۱۳۹۲یا مرداد ۱۳۹۹ را برآورد کرده‌اند. این شاخص، نسبت مدیرانی است که احتمال این ریزش را بیش از ۱۰ درصد ارزیابی کرده‌اند به کل مشارکت‌کنندگان.

Loading...
نتایج نظرسنجی بورسان در ۴ دوره
اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر