بورسان - Bourseon

چین از مدار نخست صادراتی کشور محو شد

تغییر جایگاه عجیب ترکیه در صادرات ایران

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 3 پسندیدن
شهریور ماه عجیبی برای مقاصد صادراتی ایران بود. چین که جایگاه نخست مقاصد صادراتی ایران را همواره در دست داشت، به رتبه سوم نزول کرده و ترکیه در شرایط ویژه و بلوای منطقه‌ای، به جایگاه نخست ارتقا یافته که همین موضوع، شرایط را برای ایران بیش از پیش پیچیده می‌کند.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهارکرد: سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در ششمین ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و۶۳۵میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱روز)، ۱۴ میلیون و ۵۲۲هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در شهریور ماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی ۷۵درصد و از لحاظ ارزش نیز رشد ۵۶ درصدی داشته است.

وی افزود: صادرات کشور در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال با رشد ۱۰۳درصدی در وزن و ۲۵درصدی در ارزش همراه بوده است.

مقاصد کالاهای ایرانی در شهریور ماه

طیفی در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی در شهریور ماه گفت: ترکیه با پنج میلیون و ۸۳۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۰۲میلیون دلار با رشد هزار و ۵۱۲درصدی در وزن و ۵۵۳درصدی در ارزش نسبت به ماه گذشته و رشد یکهزار و ۴۲۰درصدی در وزن و ۶۹۶درصدی در ارزش نسبت به شهریور سال گذشته در رتبه نخست قرار گرفت. بعد از ترکیه، عراق با یک میلیون و ۸۶۳هزار تن کالا به ارزش ۶۷۷میلیون دلار با رشد ۳۰ درصدی در وزن و ۱۹ درصدی در ارزش نسبت به شهریور سال ۹۹ و رشد ۷۲درصدی در وزن و ۸۶درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به مرداد ماه در رتبه دوم قرار دارد. چین که در ماههای گذشته در رتبه نخست مقاصد صادراتی ایران قرار داشت در شهریور ماه با دومیلیون و ۵۰۹هزارتن به ارزش ۶۶۸میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفت، صادرات کشورمان به چین در شهریور رشد۱۱درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش را نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ داشته است اما نسبت به مرداد ماه امسال ۳درصد در وزن رشد و ۵۶درصد در ارزش کاهش داشته است. امارات هم با ۸۰۷هزار تن کالا به ارزش ۳۳۱میلیون دلار با کاهش ۳۳درصدی در وزن و ۱۲درصدی در ارزش نسبت به شهریور ۹۹ و رشد ۱۱۵درصدی در وزن و ۱۶درصدی در ارزش نسبت به ماه گذشته در رتبه چهارم قرار گرفت و نهایتا افغانستان با ۳۵۱هزار تن خرید کالا از ایران به ارزش ۱۴۴میلیون دلار در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال قبل ۵۰درصد در وزن و ۳۹درصد در ارزش کاهش داشته است و نسبت به ماه قبل ۳درصد در وزن کاهش و ۱۳درصد در ارزش افزایش را شاهد بودیم.

مقررات جدید سفر به ترکیه اعلام شد

میزان واردات در ششمین ماه سال

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات در ششمین ماه سال گفت: در۳۱ روز شهریور ماه امسال پنج میلیون و ۳۱۹ هزارتن کالا به ارزش ۶ میلیارد و۴۹۰میلیون دلار به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شد که نسبت به واردات در شهریور ماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۹۲درصد و از لحاظ ارزش ۱۰۷درصد رشد داشته است. اما در مقایسه با مرداد ماه ۱۴۰۰رشد ۳۰۶درصدی در وزن و ۲۱۶درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. که این امر با اهتمام دولت مردمی سیزدهم و هماهنگی‌های صورت گرفته برای تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور صورت چشم گیری در شهریور ماه داشته است.

وی در خصوص کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی کشورمان گفت: امارات با یک میلیون و ۴۸۵هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار نسبت به مردادماه رشد۳۰۳درصدی در وزن و ۱۶۹درصدی در ارزش و نسبت به شهریور سال قبل ۲۵۴درصد در وزن و ۱۴۲درصد در ارزش رشد داشته است چین با ۴۱۸هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۳۳میلیون دلار نسبت به ماه قبل رشد ۲۲۹درصدی در وزن و ۲۰۱درصدی در ارزش را تجربه کرده است، ترکیه با ۵۴۰هزار تن کالا به ارزش ۶۴۱میلیون دلار رشد ۷۳درصدی در وزن و ۷۶درصدی در ارزش صادرات به ایران را نسبت به مردادماه را داشته، سوئیس با ۳۷۱هزارتن کالا به ارزش ۳۲۸میلیون دلار نسبت به مرداد ماه رشد ۱۷۵۰درصدی در وزن و ۸۹۳درصدی در ارزش را به خود اختصاص داده است و آلمان با ۴۴هزار تن کالا به ارزش ۲۳۷ میلیون دلار کاهش ۸۱درصدی در وزن ورشد ۳۵ درصدی در ارزش کالاهای معامله شده برای بازار ایران را نسبت به مرداد ماه داشته است.


لطیفی درخصوص کالا‌های عبوری از ایران در ششمین ماه سال گفت: در شهریور ماه امسال یک میلیون و ۱۲۹هزارتن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری ازکشورمان در مرداد ماه۱۶درصد رشد و نسبت به شهریور ۹۹رشد ۶۳ درصدی داشته است و این میزان کالای عبوری از ایران ببشترین حد نصاب در ماه‌های اخیر است.

منبع: گمرک

اخبار مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر