میراث سده

چگونه ۱۰۰ سال انرژی در ایران سوزانده شد؟ - قسمت اول

  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 22 پسندیدن
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

بورسان: ایران طی تنها چند دهه از بزرگ‌ترین صادرکننده انرژی به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان تبدیل شد. اتفاقی عجیب که دقیقا روند معکوس حرکت ایران در مسیر انرژی جهانی را نشان می‌دهد.

با نگاهی به تاریخچه انرژی در جهان درمی‌یابیم که جهان در مرحله گذر از انرژی به سر می‌برد و برخلاف تصور عمومی که هرچه جمعیت جهان افزوده می‌شود، مصرف انرژی هم مطابق تجربه تاریخی باید افزایش یابد، برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش تقاضای انرژی در جهان دارند، اما چرا؟

گرمایش زمین سرنوشت انرژی را در سراسر جهان متأثر کرده و با اینکه قرار بود کشورها پایبند به تلاش برای نگهداشت گرمای زمین به زیر ۱.۵ درجه باشند(توافقی که در سال ۲۰۱۵ صورت گرفت)، اما شاهدیم که با گذشت کمتر از هفت سال، دمای زمین به ۱.۲ درجه افزایش یافته است.

دکتر هاشم اورعی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران در این برنامه میراث سده نگاهی داشته به وضعیت انرژی در ایران و جهان.

دکتر اورعی بررسی می‌کند که چرا در وضعیتی که با سرعت گرمایش زمین روبرو هستیم، هند و چین، هیچ‌یک حاضر به امضای بیانیه اجلاس اخیر گلاسکو نشدند.

او همچنین در قسمت اول این برنامه، سه ویژگی مهم از وضعیت انرژی در ایران را عامل حرکت معکوس کشور در مسیر انرژی جهان دانست؛ ناپایداری و آشفتگی بخش انرژی در کشور، سبد انرژی ناکامل و همچنین سیاست انرژی نامنسجم و نامدون.

ویدئوهای مرتبط
فهرست پخش
ماجرای انرژی در ایران
تاریخچه انرژی در جهان
گذار عجیب انرژی در جهان
بررسی حرکت معکوس ایران در صد سال اخیر
تأثیر گرمایش زمین بر سرنوشت انرژی
چرا هند و چین، بیانیه گلاسکو را امضا نکردند؟
پیشنهاد سردبیر