پیشنهاد جدید برای کارآمد کردن بیمه تکمیلی بازنشستگان

پیشنهاد جدید برای کارآمد کردن بیمه تکمیلی بازنشستگان
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • 1 پسندیدن
یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری پیشنهادی جدید برای کارآمدکردن بیمه تکمیلی بازنشستگان ارائه داد.

وحید محمودزاده، فعال صنفی بازنشستگان کشوری در ارتباط با قرارداد کارآمد بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: برای تجمیع و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی جامع و کارآمد و موثر بازنشستگان کشوری و خانواده تحت پوشش آنها توسط دستگاه‌های اجرایی با کمک مالی صندوق، با منظور نمودن ابعاد ۳ نفری خانوار و برآورد استقبال بازنشستگان برای پوشش ۳ میلیون نفر در سال، به اعتباری حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری نیاز است؛ پیشنهاد می‌شود وزیر رفاه این مورد را با آنالیز کلیه موارد و به صورت همه جانبه طی پیشنهاد و گزارشی به رئیس جمهور یا معاون اول منعکس کند تا آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان‌های مسئول تدوین و به دبیرخانه هیات دولت جهت بررسی کارشناسی ارسال شود.

او افزود: پس از پالایش در کمیته تخصصی هیات دولت برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود به نحوی که سهم دولت اعم‌ از سهم دستگاه اجرایی و کمک صندوق به صورت مساوی مجموعا حداقل ۸۰ درصد و سهم سرانه بازنشستگان حداکثر ۲۰ درصد، تعیین و تصویب شود.

به گفته وی، با منظور نمودن اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی مورد نظر، سهم‌ سرانه به صورت زیر تقسیم و توزیع می‌شود:

محمودزاده ادامه می‌دهد: در صورت تصویب و اجرای طرح مورد اشاره، سهم سرانه ماهانه هریک از اعضای خانواده بازنشستگان کشوری حدود ۸۴ هزار تومان در ماه خواهد شد که با توجه به شرایط تورمی موجود رقم مناسبی خواهد بود. این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات درمانی خانواده‌های مستمری بگیر صندوق کشوری را برطرف کند.

خبر مهم برای بازنشستگان آموزش و پرورش درباره بیمه تکمیلی

روز گذشته نیز محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای به یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را یکی از دغدغه‌ها و مطالبات همیشگی بازنشستگان آموزش و پرورش عنوان کرده و نوشته است: «با عنایت به اقدام قابل تقدیر آن وزارتخانه در انعقاد تفاهمنامه بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان معزز با شرکت بیمه دانا در راستای بهبود خدمات دهی به این قشر عزیز و فرهیخته، به استحضار می‌رساند یکی از مطالبات موکد بازنشستگان معزز صندوق بازنشستگی کشوری و به ویژه بازنشستگان عزیز و فرهیخته آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، اجرای ماده ٨۵ قانون خدمات کشوری مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و خانواده‌های آنها به همراه قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارمندان آن دستگاه، است.»

منبع: ایلنا

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر