چرا کارمندان بیشتر از اصناف مالیات می‌دهند؟

چرا کارمندان بیشتر از اصناف مالیات می‌دهند؟
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن
کارکنان بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.

براساس اطلاعات موجود از اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، حدود ۹۰ درصد از کسب و کارها کمتر از ۵ میلیون تومان مالیات بر عملکرد می‌‌پردازند.
تا ۱۵ تیرماه جاری، درمجموع تعداد اصنافی که درخواست بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ را داده‌اند، ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۴۸۵ واحد صنفی بوده‌اند که از این رقم ۵۶،۹ درصد یعنی یک میلیون و ۵۵۴ هزار و ۵۷۸ واحد از مالیات معاف شده‌اند و هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. در قالب تبصره ماده ۱۰۰ به منظور حمایت از مشاغل، هر واحد صنفی که درسال کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشمول تخفیفات ویژه‌ای می‌‌شود. بر همین اساس طی سال‌های اخیر تعداد اصنافی که درخواست بهره‌مندی از این تبصره را داده‌اند افزایش قابل توجهی داشته است.
در همین راستا، تا ۱۵ تیرماه جاری، ۷۹۰ هزار و ۹۴۳ واحد صنفی نیز حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان مشمول مالیات بر عملکرد شده‌اند که این تعداد سهم ۲۸،۹ درصدی از کل واحدهای صنفی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ دارند. تعداد واحدهای صنفی که بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات شده‌اند نیز به ۲۲۷ هزار و ۷۷۱ واحد می‌‌رسند که این تعداد هم ۸،۳ درصد از کل مشمولان را در بر می‌گیرد. تا این تاریخ ۳،۸ درصد از واحدهای صنفی هم مشمول مالیات بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی شده‌اند.
تعداد این واحدهای صنفی تا این تاریخ به ۱۰۴ هزار و ۲۵۰ واحد می‌‌رسد. در انتهای این جدول مشمولان مالیات ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی قراردارند که با تعداد ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحدی سهم ۸۵ صدم درصدی از کل مشمولان دارند. همچنین در مجموع ۲۸ هزار و ۵۵۷ واحد صنفی بیش از ۳۰ میلیون تومان باید مالیات بپردازند که یک درصد از کل اصناف را تشکیل می‌‌دهند.

سهم اصناف در پرداخت مالیات چقدر است؟

طبق اطلاعات به دست آمده تا ۱۵ تیرماه جاری مجموع مالیات ابرازی بیش از ۲،۷ میلیون واحد صنفی به بیش از ۷ هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان بالغ می‌‌شود. مالیات ابرازی مشمولان مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است که از نظر مبلغی ۱۹،۵ درصد از کل مالیات ابزاری اصناف را شامل می‌‌شود. رقم مالیات اصنافی که بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان مالیات می‌‌پردازند نیز به هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان می‌‌رسد که سهم این اصناف نیز ۲۷،۱ درصد است.

مشمولان مالیات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی هم درمجموع هزار و ۵۰۶ میلیارد تومان با سهم ۲۰،۹ درصدی باید مالیات بپردازند. کل مالیات محاسبه شده برای اصنافی که مالیات هر واحد آنها بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است هم ۵۶۷ میلیارد تومان است که با ۷ درصد کمترین سهم را دارند. اصناف با متوسط مالیات بالاتر از ۳۰ میلیون تومان نیز درمجموع هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان مالیات می‌‌پردازند که ۲۴،۳ درصد از کل مالیات ابرازی اصناف را تشکیل می‌‌دهد.

پزشکان چقدر مالیات دادند؟

۲۳ صنف مختلف در بخش اصناف مشمول مالیات هستند که از این تعداد برخی سهم بیشتری در تأمین درآمدهای مالیاتی عملکرد مشاغل دارند. صنف پزشکان یکی از این اصناف است که در سال ۱۳۹۸ با تعداد ۱۵ هزار و ۲۱۶ مورد درمجموع مالیات ابرازی آنها بالغ بر ۱۶۶،۷ میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب مالیات هر پزشک در این سال به طور متوسط ۱۰،۹ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۳۹۹ نیز تعداد پزشکانی که برای مالیات اقدام کرده‌اند به ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر و جمع مالیات ابرازی آنها به ۲۲۹ میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در این سال هم میانگین مالیات این صنف به ۱۲،۹ میلیون تومان رسیده است. اما در مالیات برعملکرد سال گذشته که تا ۱۳ تیرماه جاری احصا شده است، تعداد پزشکان به ۲۷ هزار و ۱۳۲ نفر و مالیات ابرازی آنها به ۵۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که با وجود رشد مالیات ابرازی آنها میانگین مالیات بر پزشک ۲۱ میلیون تومان می‌‌شود.

مالیات عجیب دندانپزشکان

بررسی مالیات عملکرد صنف دندانپزشکان نشان می‌‌دهد که میانگین مالیات این صنف در سال گذشته ۱۶،۴ میلیون تومان بوده است. براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ تعداد دندانپزشکان مشمول مالیات ۷ هزار و ۹۲۵ نفر بوده که مجموع مالیات ابرازی آنها ۶۶،۲ میلیارد تومان تعیین شده که نشان دهنده میانگین مالیات ۸،۳ میلیون تومانی به ازای هر دندانپزشک است. در سال ۱۳۹۹ تعداد دندانپزشکان به ۹ هزار و ۵۵۱ نفر و مالیات مجموع آنها به ۸۸،۹ میلیارد تومان می‌‌رسد.

بدین ترتیب در این سال متوسط مالیات پرداختی آنها ۹،۳ میلیون تومان بوده است. در سال گذشته و براساس اطلاعات تا ۱۳ تیرماه جاری تعداد دندانپزشکان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ به ۱۳ هزار و ۸۳۲ نفر و مالیات آنها به ۲۲۶ میلیارد تومان رسیده است که میانگین مالیات هر دندانپزشک به ۱۶،۴ میلیون تومان می‌‌رسد.

مالیات طلافروشان ۶ میلیون تومان!

طبق اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۸ تعداد واحدهای صنفی طلافروش در سال ۱۳۹۸ که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ بوده‌اند، ۷ هزار و ۶۹۰ واحد بوده که در مجموع ۳۱،۹ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند. درواقع هر واحد طلافروشی به طور میانگین دراین سال ۴،۱ میلیون تومان مالیات پرداخته است. درسال ۱۳۹۹ تعداد واحدهای صنفی طلافروش به ۸ هزار و ۹۰ واحد و مالیات ابرازی آنها به ۳۳،۹ میلیارد تومان می‌‌رسد که هیچ تغییری در میانگین مالیات پرداختی هر واحد ایجاد نکرده و همانند سال قبل از آنها همان ۴،۱ میلیون تومان است. اما در سال جاری و براساس عملکرد سال گذشته تعداد واحدهای طلافروشی به ۸ هزار و ۵۸۸ مورد و با ۵۵،۶ میلیارد تومان مالیات ابرازی رسیده است که متوسط مالیات پرداختی هر واحد صنفی را به ۶،۴ میلیون تومان می‌‌رساند.

رقم عجیب مالیات کارمندان و کارگران

درحالی که به طور متوسط اصناف کشور سالانه ۵ میلیون تومان مالیات می‌‌پردازند، این رقم برای کارمندان و کارگران ۹ میلیون تومان است. برپایه آمار، در ۱۱ ماهه سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ هزارمیلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۹ درصد از کل مالیات‌های وصول شده دولت را تشکیل می‌‌دهد. اما درهمین دوره زمانی درآمد دولت از محل مالیات مشاغل ۱۱‌هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی ۹‌هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی. مالیات بر حقوق در سال گذشته ۲۰‌ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داد.

میانگین مالیات ۲۳ صنف

میانگین مالیات ابرازی ۲۳ صنف کشور تا نیمه تیرماه که حاصل عملکرد سال گذشته این اصناف است به حدود ۴.۳ میلیون تومان می‌رسد. دراین میان مالیات متوسط صنف لوازم یدکی فروشان ۳.۹ میلیون تومان، نمایشگاه‌های خودرو، ۴.۴ میلیون تومان و بنگاه‌های املاک ۱.۲ میلیون تومان است. همچنین متوسط مالیات داروخانه‌ها ۲۲.۱ میلیون تومان و دفاتر اسناد رسمی ۵.۷ میلیون تومان است. رستوران‌ها نیز دراین سال ۴.۵ میلیون تومان و موبایل فروشان حدود ۲.۴ میلیون تومان مالیات می پردازند.

منبع: روزنامه ایران

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر