• 26
    شهریور 1399
  • 💜9
  • 👁️2785
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

تداوم اقبال سرمایه گذاران حقیقی به بازار سرمایه

برگشت شاخص به مدار رشد طی روزهای اخیر، با تحلیل های بسیاری از سوی کارشناسان همراه بوده است. انتشار اوراق فروش تبعی از سوی شرکت ها و کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی از مواردی است که دلیل این رشدها عنوان می‌شود. با این حال، یکی از نکات بارز بورس از ابتدای هفته جاری، آشتی بازیگران حقیقی با بازار سهام است. آمار تغییر مالکیت این روزها به خوبی نشان می‌دهد که بازیگران خرد نقش بسزایی در رشد شاخص کل دارند. با شمارش معکوس امروز همراه باشید.

همراه با وداد حسینی و پیام الیاس‌کردی

ویدئوهای مرتبط
فهرست پخش
شروع برنامه
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها
پیشنهاد سردبیر