تجارت ایران با همسایگان چقدر است؟

تجارت ایران با همسایگان چقدر است؟
  • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
  • اشتراک‌گذاری
  • پسندیدن

بورسان: از زمان آغاز تحریم‌ها تاکنون بسیاری از سیاست‌مداران ایرانی به‌ویژه دولت کنونی تأکید بر گسترش روابط ایران با کشورهای همسایه دارند. هرچند روابط ایران با کشورهای همسایه نیز با چالش‌هایی همراه است که می‌توان به ماجرای صادرات ریالی به عراق، افغانستان، آذربایجان و اخیرا پاکستان اشاره کرد، با این حال حفظ این بازارها برای ایران اهمیت بالایی دارد. حال پرسش آن است که تجارت ایران با کشورهای همسایه چقدر است؟‌

سهم ۵۲درصدی تجارت ایران با همسایه‌ها

سخنگوی گمرک در این باره گفت: تجارت با همسایگان در هفت ماه گذشته 61میلیون و 466هزار تن به ارزش 28.3میلیارد دلار بوده که 62درصد وزن و 52درصد ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.

سید‌روح اله لطیفی افزود: از مجموع تجارت 98میلیون و 687هزار و 581تنی کشور به ارزش 54میلیارد و 812میلیون و 450هزار و 49دلار، در هفت ماه نخست امسال،61میلیون و 465هزار و 964تن به ارزش 28میلیارد و 319میلیون و 261هزار و 305دلار، مربوط به تبادل کالا با 15کشور همسایه بوده است که 62درصد وزن و 52درصد ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.

او ادامه داد: در این مدت 47میلیون و 885هزار و 306تن کالا به ارزش 14میلیارد و 782میلیون و 736 هزار و 454دلار به 15 کشور همسایه صادر شد که 64درصد وزن و 55درصد ارزش کل صادرات هفت ماهه کشور بوده است.

پنج مقصد صادراتی محصولات ایرانی در بین کشورهای همسایه

لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه توضیح داد: عراق با 19میلیون و 740هزار و 208تن به ارزش پنج میلیارد و 482میلیون و 620 هزار و 293 دلار، ترکیه با 10میلیون و 995هزار و 556تن به ارزش سه میلیارد و 397میلیون و 278هزار و 250 دلار، امارات با 6میلیون و 601هزار و 589تن به ارزش دو میلیارد و 589 میلیون و 560 هزار و 48دلار، افغانستان با دو میلیون و 789هزار و 981تن به ارزش یک میلیارد و 125 میلیون و 501 هزار و 955 دلار و پاکستان با یک میلیون و 590هزار و 329تن به ارزش 655میلیون و 154 هزار و 930دلار، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به همسایگان بود.

او افزود: عمان با 327میلیون و 42هزار و 484دلار، روسیه با 317میلیون و 358هزار و 539دلار، آذربایجان با 272میلیون و 958هزار و 372دلار، ارمنستان با 180 میلیون و 425هزار و 765دلار، ترکمنستان با 174میلیون و 163هزار و 89دلار، قزاقستان با 95میلیون و 209هزار و 765دلار، قطر با 85میلیون و 37هزار و 32دلار، کویت با 76میلیون و 246هزار و 669دلار، بحرین با چهار میلیون و 138هزار و 247دلار و عربستان سعودی با 41هزار و 18دلار به ترتیب مقاصد 15گانه صادرات کشور به همسایگان در هفت ماه سال 1400 بودند.

عراق دومین مقصد کالاهای ایرانی

لطیفی توضیح داد: در میان 143مقصد صادراتی کشور، عراق رتبه دوم، ترکیه سوم ، امارات رتبه 4، افغانستان پاکستان عمان 10، روسیه 11، آذربایجان 12، ارمنستان 15، ترکمنستان 16، قزاقستان 22، قطر 23، کویت 26، بحرین 70 و عربستان 121 بوده است.

حجم واردات ایران از کشورهای همسایه چقدر است؟

لطیفی در خصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: از مجموع واردات 23میلیون و 580 هزار و 658تنی کالا به ارزش 27میلیارد و 738میلیون و 623 هزار و 242 دلاری کشور در هفت ماهه نخست، 13میلیون و 580هزار و 658 تن کالا به ارزش 13میلیارد و 536میلیون و 524هزار و 851دلار مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی و دریایی با ایران بوده است که 58درصد وزن و 49درصد ارزش کل واردات را شامل می شود.

ایران از کدام کشورهای همسایه بیشترین واردات را دارد؟

او افزود: امارات با فروش 6میلیون و 869هزار و 881تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 595میلیون و 520هزار و 927دلار در صدر کشورهای طرف معامله با ایران قرار دارد که بیش از 50 درصد وزن و 63درصد ارزش کالاهای وارداتی به کشور از همسایگان را به خود اختصاص داده است. بعد از امارات کشور ترکیه با فروش دو میلیون و 499هزار و 721تن به ارزش دو میلیارد و 861 میلیون و 352هزار و 671 دلار، روسیه با یک میلیون و 863هزار و 333تن به ارزش 852میلیون و 815 هزار و 904دلار، عراق با یک میلیون و 352هزار و 438تن به ارزش 630 میلیون و 328 هزار و 217 دلار و عمان با 641هزار و 225تن به ارزش 303میلیون و 919هزار و 310 دلار در صدر فروش کالا به ایران در میان همسایگان قرار دارند.

لطیفی در خصوص واردات از سایر کشورهای همسایه گفت: پاکستان با 169میلیون و 602هزار و 850 دلار، قزاقستان با 34میلیون و 533هزار و 946دلار، آذربایجان با 7میلیون و 42هزار و 871دلار، ترکمنستان با 22میلیون و 83هزار و 947دلار، ارمنستان با 15میلیون و 218هزار و 292دلار، افغانستان با 9میلیون و 354 هزار و 500دلار، کویت با هفت میلیون و 366هزار و 853دلار، قطر با 6میلیون و 87هزار و 141دلار و بحرین با یک میلیون و 297هزار و 422دلار قرار دارند و عربستان نیز فروش کالایی در هفت ماه گذشته به ایران نداشته است.

لطیفی در خصوص رتبه کشورهای همسایه ایران در میان فروشندگان کالا به کشورمان گفت: در میان 143کشور فروشنده کالا به ایران، امارات در رتبه یک، ترکیه رتبه 3، روسیه عراق عمان 12، پاکستان 20، قزاقستان 37، آذربایجان 39، ترکمنستان 43، ارمنستان 48، افغانستان 58، کویت 60، قطر 62 و بحرین در رتبه 79 قرار دارند.

سخنگوی گمرک گفت: خوشبختانه تراز تجاری ایران با 15 کشور همسایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و 246میلیون و 211هزار و 603دلار بوده است.

اخبار مرتبط
پیشنهاد سردبیر