• 22
    شهریور 99
  • 👁️1804
  • 💬0
  • HD
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x

بازار متعادل در پی تصمیمات مهم

طی روزهای اخیر نهاد ناظر بازار سرمایه جلسات متعددی در خصوص به ثبات رساندن بازار سهام داشته است.  به نظر می رسد، در پی این تصمیمات ، بورس تهران در اولین روز هفته با تعادل بیشتری نسبت به روزهای قبل فعالیت خود را آغاز کرده است.

 

💬 نظرات
  • داشاکل

    سلام تقریباً در تمام طول برنامه صبح قطع بود.